Rektori pályázatok


Kulturális ösztöndíj

Kulturális ösztöndíjban a kiemelkedő kulturális tevékenységet végző, valamint kulturális tevékenységet szervező hallgató részesülhet. Támogatott lehet például a színházlátogatás, a tudományos-szórakoztató rendezvények szervezése, a kifejezetten a hallgatókat megcélzó kulturális tevékenység, a szakmai kirándulás szervezése.

A pályázat leadásához kötelező mellékletek:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • árajánlatok
  • nettó 500.000 Ft alatti szolgáltatásra egy árajánlat szükséges,
  • 500.000 Ft felett három árajánlat, illetve szintén három árajánlat szükséges az egyetemmel keretszerződésben lévő szolgáltatóktól nyomdai szolgáltatás, könyvkiadás, lektorálás és külföldi utazás esetében,
 • illetve a költségterv (ne feledjétek, hogy a reprezentációs adóköteles tételeknél (pl. catering) az adót is bele kell foglalni, amely kiszámolásához segítségül az alábbi táblázat szolgál)
  Reprezentációs adó számolási segédlet

Sikeres pályázat esetében a pályázati ügyintézés menetével kapcsolatban az alábbi dokumentumban találtok információt.
Pályázati ügyintézés menete

Mivel az ügyintézés meglehetősen hosszadalmas, a pályázati ügyintézővel történő egyeztetést legalább négy héttel az esemény időpontja előtt szükséges megkezdeni, csak így garantált, hogy a tervezett időpontban megvalósulhat a szolgáltatás.

Kérdés esetén, további információkért a pályázati ügyintézőnél, Soós Nikolettánál érdeklődhettek a sportkultura@ehok.elte.hu címen!

Pályázati dokumentumok:

Költségterv minta

Halasztási kérelem minta

Pénzügyi beszámoló minta

Szakmai beszámoló minta

Teljesítési igazolás minta

Aktuális pályázati kiírás:

Rektori kulturális pályázati kiírás a 2024/25/1 félévre vonatkozóan

Korábbi kiírások:

2024/25/2

2023/24/2

2023/24/1

2022/23/2

2022/23/1

2021/22/2

2021/22/1

2020/21/2

2020/21/1

2019/20/2

2019/20/1

2018/19/2

2018/19/1

2017/18/2

Nyertes pályázatok:

2022/23/2

2022/23/1

2021/22/2

2021/22/1

2020/21/2

2020/21/1

2019/20/2

2019/20/1

2018/19/2

.


Rektori sporttámogatás

A rektori sporttámogatást egyetemi sportesemények szervezésének és rendszeres edzések tartásának céljából tudjátok megigényelni. Az ösztöndíjat lehet fordítani teremhasználatra, sportlétesítmény-üzemeltetési, illetve sportesemény-szervezési és -támogatási szolgáltatásokra, valamint nyomdai szolgáltatásokra.

A pályázat leadásához kötelező mellékletek:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • árajánlatok
  • egy árajánlat szükséges az ELTE sportegyesülettől és a BEAC-tól sportszolgáltatás, sportesemény-támogatási és szervezési szolgáltatás esetén, illetve teremhasználat esetén az ELTE szervezeti egységeitől,
  • három árajánlat szükséges sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások esetében, az ELTE szervezeti egységein kívüli teremhasználat esetén, illetve nettó 500.000 Ft feletti szolgáltatásról, amennyiben nem a BEAC által ellátott szolgáltatásról van szó.
 • a költségterv,
 • illetve az adott szemeszterre szóló jogviszony-igazolás.

Kiemelendő még, hogy a pályázat egyértelműen sportesemény szervezésére kell, hogy irányuljon, és az ELTE hallgatóinak sportolási igényeit kell kiszolgálnia. Emellett a sikeresen pályázó hallgatókat beszámolási kötelezettség terheli a szolgáltatás megvalósulása után. Kérdés esetén további információkért Soós Nikolettánál érdeklődhettek a sportkultura@ehok.elte.hu címen!

Pályázati dokumentumok:

Költségterv minta

Halasztási kérelem minta

Pénzügyi beszámoló minta

Szakmai beszámoló minta

Teljesítési igazolás minta

Névsor minta

Aktuális pályázati kiírás:

Rektori Sporttámogatás pályázati felhívás sportösztöndíjasok részére 2024/25/1

Rektori Sporttámogatás pályázati felhívás 2024/25/1

Korábbi kiírások (Rektori sporttámogatás sportösztöndíjasok részére):

2023/24/2

2023/24/1

2022/23/2

2022/23/1

2021/22/2

2021/22/1

2020/21/2

2020/21/1

2019/20/2

2019/20/1

2018/19/2

Korábbi kiírások (Rektori sporttámogatás):

2023/24/2

2023/24/1

2022/23/2

2022/23/1

2021/22/2

2021/22/1

2020/21/2

2020/21/1

2019/20/2

2019/20/1

2018/19/2

.


Rendszeres művészeti ösztöndíj

Rendszeres művészeti ösztöndíjra jogosultak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, az érintett időszakban aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben vesznek részt. Rendszeres művészeti ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki tantervi követelményeken túlmutató, kiemelkedő művészeti tevékenységet végez, illetve a pályázatában megfogalmazott művészeti célkitűzések megvalósítását a 2018/2019-es tanévre vállalja.

Korábbi kiírások:

Rendszeres művészeti ösztöndíj pályázati kiírása 2018/19

Rendszeres művészeti ösztöndíj pályázati kiírása 2017/18