Gazdasági Bizottság


A Gazdasági Bizottság (EHÖK GB) legfőbb feladata az EHÖK éves költségvetésének megtervezése és az éves költségvetési beszámoló megírása a Küldöttgyűlés számára. Állást foglal emellett az Önkormányzatot érintő általános gazdasági kérdésekben, valamint a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és az EHÖK alapszabály rendelkezéseinek megfelelően egyéb feladatokat lát el. A Bizottság felelős továbbá azért is, hogy felmérje az Önkormányzat által szervezett hallgatói programok költségeit.

A Bizottság az EHÖK gazdasági alelnökéből és részönkormányzatok gazdasági ügyekért felelős tisztségviselőiből áll. Fontos leszögezni, hogy a Gazdasági Bizottság és a gazdasági alelnök csak az úgynevezett működési kerettel foglalkozik, az ösztöndíjkeretek nem tartoznak a hatáskörébe. A Bizottság tagjai negyedévente beszámolási kötelezettséggel tartoznak az őket megválasztó részönkormányzat költéseiről az EHÖK gazdasági alelnökének.

A Gazdasági Bizottság ügyrendjét itt olvashatod.

Ha bármilyen kérdésed van a gazdasági érdekképviselettel kapcsolatban, keresd bizalommal Fischl Nikolettát, az ELTE HÖK gazdasági alelnökét, vagy a karod gazdasági tisztségviselőjét! Elérhetőségeiket az alábbi táblázatban találod.


Elérhetőségek
.
Név Terület E-mail
Fischl Nikoletta ELTE HÖK gazdasagi@ehok.elte.hu
Szabados Gabriella ÁJK HÖK gazdasag@ajkhok.elte.hu
Almási Krisztián BGGyK HÖK gazdasag@barczihok.elte.hu
Domoszlai Ákos BTK HÖK gazdasagi@btkhok.elte.hu
Verdon Márton GTK HÖK gazdasagi@gtkhok.elte.hu
Németh Kristóf IK HÖK gazdasag@ikhok.elte.hu
Szántó Lili PPK HÖK gazdasagi@ppkhok.elte.hu
Biró-Markovics Dániel KolHÖK alelnok@kolhok.elte.hu
Pikó Balázs TáTK HÖK gazdasag@tatkhok.elte.hu
Tisza Anna Krisztina TÓK HÖK gazdasagi@tokhok.elte.hu
Nováki Lóránt TTK HÖK gazdeh@ttkhok.elte.hu

A Gazdasági Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei:

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2022. 12. 19.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2022. 11. 14.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2018.05.24.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2018.03.20.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2017.11.21.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2017.10.24.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2017.09.14.

Gazdasági Bizottság ülés jegyzőkönyv 2017.09.07.