Rendszeres szociális támogatás


A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Dokumentumok:

BNO-kódok melléklete

Aktuális pályázati kiírás:

2023/24/2. félév

Korábbi kiírások:

2023/24/1. félév

2022/23/2. félév

2022/23/1. félév

2021/22/2. félév

2021/22/1. félév

2020/21/2. félév

2020/21/1. félév

2019/20/2. félév

2019/20/1. félév

2018/19/2. félév

2018/19/1. félév

2017/18/2. félév

2017/18/1. félév

2016/17/2. félév

2016/17 1. félév

Külföldi igazolásminták