Rólunk


Mit csinál az ELTE Hallgatói Önkormányzata?

Ha egy mondatban kellene összefoglalni, akkor azt mondanánk, hogy képviseljük a hallgatóságot számos egyetemi testületben (a teljesség igénye nélkül: Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága, Tehetséggondozási Tanács, Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság, Oktatási és Képzési Tanács stb.), megkönnyítjük a diplomaszerzés körülményeit (tanulmányi, ösztöndíjas, külügyi, kollégiumi, sport stb. ügyekben) és megszervezzük a hallgatói közéletet.

Kikből áll az ELTE HÖK?

Az Önkormányzat struktúrája kétszintű: az első szinten a karok részönkormányzatai és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat található. A kari részönkormányzatokba a karok hallgatói közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat a ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ bármely kollégiumával kollégiumi tagsági jogviszonyban álló hallgatóinak szervezete. Az első szint részönkormányzataiból való delegálások révén jön létre az Egyetem működését leíró dokumentumban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő egyetemi szintű hallgatói önkormányzat, az ELTE HÖK.

Az ELTE HÖK a részönkormányzatok tevékenységét koordinálja, ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet, illetve szakmailag segíti a részönkormányzatok működését. Az Önkormányzat egy autonóm szervezet, amely demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében.

Hol és hogyan képviseli a hallgatókat az Önkormányzat?

Az ELTE-n az egyetemi és a kari döntéshozó testületekben (a Szenátusban és a Kari Tanácsokban) egynegyedes, illetve egyharmados részvétellel bírnak a hallgatói képviselők, így ez nagy felkészültséget, tájékozottságot igényel részükről – és egyben nagy felelősséggel is jár. Ezek a testületek hozzák ugyanis meg az összes, az egyetemet érintő stratégiai fontosságú döntést, a személyi kinevezésektől kezdve a költségvetés és a különböző intézményi szabályzatok elfogadásán át egészen a kitüntetések jóváhagyásáig. A hallgatói képviselők természetesen nemcsak a döntéshozatalban, hanem a döntés-előkészítésben is részt vesznek.

Az Önkormányzat az érdekképviseleti feladatok mellett számos más tevékenységet is ellát: összegyetemi rendezvények szervezésében vesz részt, működteti az ELTE Online egyetemi hírportált, s ezeken kívül igyekszik folyamatosan bővíteni az általa nyújtott hallgatói szolgáltatások körét. Ilyen szolgáltatás például a rendkívül sokszínű ösztöndíjpaletta, amelynek elemeit a Pályázatok és ösztöndíjak menüpontban találtok meg; hasonlóképp fontos – ismét csak a teljesség igénye nélkül – a hallgatói tudományos és tehetséggondozási, valamint az esélyegyenlőségi ügyek koordinációja. Ezekről, és más tevékenységeinkről többet a Szervezet menü Bizottságok pontjában olvashatsz bővebben.

Röviden, tömören: azért vagyunk, hogy segítsünk neked! Ha bármilyen kérdésed, kérésed, problémád támad, keress minket bátran az elérhetőségeink egyikén, e-mailben, Facebook vagy Instagram oldalainkon!