Tudományos Bizottság


A Tudományos Bizottság (EHÖK TTB) feladata a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek képviselete, az Egyetem tudományos és tehetséggondozási szabályzatainak folyamatos felülvizsgálása, továbbá a hallgatói részönkormányzatok és a szakkollégiumi diákbizottságok/választmányok tudományos és tehetséggondozási feladatainak koordinálása.

A Bizottság a részönkormányzatok egy-egy tudományos tisztségviselőjéből, a szakkollégiumok diákbizottságai/választmányai által delegált képviselőkből, valamint az EHÖK tudományos alelnökéből áll. Az üléseken tanácskozási joggal vehet részt az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő. A tudományos alelnök koordinálja a részönkormányzati és szakkollégiumi tisztségviselők munkáját, emellett felügyeli a tudományos pályázatok kiírását és elbírálását, valamint közreműködik a Tehetséggondozási Jelentés éves elkészítésében, mellyel az Egyetemen folyó tehetséggondozásról adható pontosabb helyzetkép. Együttműködik továbbá az ELTE Pályázati és Innovációs Központjával, a Rektori Kabinet Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozási Irodájával illetve a Tehetséggondozási Tanáccsal.

A Bizottság koordinálja az Egyetemen előforduló különböző tehetséggondozási formákat, közreműködik a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek intézésében, összegyetemi tudományos programokat szervez és bonyolít le. Emellett figyelemmel követi az Egyetem tudományos és tehetséggondozási kérdésekkel foglalkozó illetékes testületeinek működését, döntéseit, elvi állásfoglalásokat fogalmaz meg az EHÖK Elnökségének, és Küldöttgyűlésének és szakmailag véleményezi az elé kerülő szabályzatmódosításokat.

A Tudományos Bizottság ügyrendjét itt olvashatod.

Ha bármilyen kérdésed van a tudományos érdekképviselettel kapcsolatban, keresd bizalommal Saly Esztert, az ELTE HÖK tudományos alelnökét, vagy a karod, illetve szakkollégiumod tudományos tisztségviselőjét! Elérhetőségeiket az alábbi táblázatban találod.


Elérhetőségek
.
Név Terület E-mail
Saly Eszter ELTE HÖK tudomany@ehok.elte.hu
Ludchen Levente ÁJK HÖK kulturalis@ajkhok.elte.hu
Gila Gergő Zsolt BTK HÖK tudomany@btkhok.elte.hu
BGGyK HÖK tudomanyos@barczihok.elte.hu
Erdős Krisztina GTK HÖK tanulmanyi@gtkhok.elte.hu
Géczy Patrik Gábor KolHÖK tudomany@kolhok.elte.hu
Osztényi Dóra PPK HÖK tudomany@ppkhok.elte.hu
Beri Dominika TáTK HÖK tudomany@tatkhok.elte.hu
Király Pálma Dóra TÓK HÖK tudomany@tokhok.elte.hu
Oelberg-Pánczél Emese TTK HÖK tudbiz@ttkhok.elte.hu
Egle Botond ARTSz szakkollegium@angelusz.elte.hu
Szirányi Péter BISzK valasztmanybibo@gmail.com
Glück Krisztina BK bok@bolyai.elte.hu
Szente Péter, Czifra Botond EJC elnok@eotvos.elte.hu
Csordás Eszter ISSzK elnok@illyes.elte.hu
Berta András EDÖK elnok@btkdok.elte.hu
Tuli Liliána, Hegedüs Sámuel NÁSz alelnok@nasz.elte.hu

A Tudományos Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei:

2022.11.23.

2022.10.04.