Hírek

AZ ELTE GTK HÖK VÁLASZTÁSAI (2022/2023/1. FÉLÉV)

Kedves Hallgatók!

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: ELTE GTK HÖK) Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE EHÖK Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései, valamint az ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat a 2022/2023/1. félévben rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről és a választási eljárások lebonyolításáról (a továbbiakban: Küldöttgyűlési határozat) alapján Küldöttgyűlési képviselőválasztást hirdet az ELTE GTK hallgatói számára. A választási kiírás ide kattintva érhető el.

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: ELTE GTK HÖK) Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE EHÖK Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései, valamint az ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat a 2022/2023/1. félévben rendkívüli működési rendben való működés elrendeléséről és a választási eljárások lebonyolításáról (a továbbiakban: Küldöttgyűlési határozat) alapján Elnökválasztást hirdet az ELTE GTK hallgatói számára. A választási kiírás ide kattintva érhető el.

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
(a továbbiakban: ELTE GTK HÖK) Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE EHÖK
Alapszabály V. fejezet (a továbbiakban: Alapszabály) 82.§ 5) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve, az ELTE GTK HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke által 2022.
október 3-án kihirdetett Küldöttgyűlési képviselőválasztásának eljárásrendjével összhangban,
jelen határozatával rendelkezik arról, hogy a Tanulmányi Hivatal adatbázisa alapján, a
2022/2023/1. (őszi) félévben a Karon regisztrált hallgatókról választókerületenként
kizárólag a hallgatók nevét és Neptun-kódját tartalmazó választói névjegyzéket
készített.

Határozat a választói névjegyzék elkészültéről.

 

További információkért keresd az ELTE GTK HÖK-öt az ellenorzes@gtkhok.elte.hu vagy az info@gtkhok.elte.hu címen!

Leave a Reply