ELTE GTK – Határozat a jelöltállítási időszak meghosszabbításáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (a továbbiakban: ELTE GTK HÖK) Ellenőrző Bizottságának elnöke az ELTE EHÖK Alapszabály V. fejezet (a továbbiakban: Alapszabály) 90. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel, az ELTE GTK HÖK Ellenőrző  Bizottságának  elnöke  által  2021. október 3-án kihirdetett Küldöttgyűlési képviselőválasztásának eljárásrendjével összhangban, jelen határozatával rendelkezik arról, hogy a Küldöttgyűlési képviselőválasztás jelöltállítási időszakának határidejét meghosszabbítja.

Leave a Reply