Rendszeres szociális támogatás

 

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

BNO-kódok melléklete

Aktuális pályázati kiírás:

2020/21/2. félév

Korábbi pályázati kiírások:

2020/21/1. félév

2019/20/2. félév

2019/20/1. félév

2018/19/2. félév

2018/19/1. félév

2016/17 1. félév

2016/17/2. félév

2017/18/1.félév

2017/18/2. félév

Igazolásminták

Fellebbezésminta 2020/21 1. félév

Külföldi igazolásminták

Románia 
Egy háztartásban élőkről szóló igazolás
Nyugdíjigazolás
Munkáltatói jövedelemigazolás

Szerbia
Nyugdíjigazolás
Álláskeresési igazolás
Összefoglaló igazolás a háztartásban fennálló körülményekről (1. oldal)
Összefoglaló igazolás a háztartásban fennálló körülményekről (2. oldal)

Szlovákia
Családi pótlék igazolás (1. oldal)
Családi pótlék igazolás (2. oldal)
Regisztrált álláskeresésről szóló igazolás
Szociális segély igazolás
Adóigazolás

Ukrajna
Álláskeresési igazolás
Halotti anyakönyvi kivonat
Iskolalátogatási igazolás
Hallgatói jogviszony igazolás
Adóigazolás
Személyi igazolvány
Lakcím igazolás ukrán személyi igazolvánnyal
Útlevél