Működési keret

A működési keret a HÖK költségvetése. Ennek a felhasználásáról a HÖK dönt, az egyetem közalkalmazottainak ellenjegyzésével. A keret költésekor az Egyetem többi szervezeti egységére vonatkozó szabályok alapján kell eljárnia a HÖK-nek is. A működési keretet (az ösztöndíjakhoz hasonlóan) nem úgy kell elképzelni, hogy a HÖK-nek van egy bankszámlája, ahonnan a saját költéseit intéz, az Egyetem többi pénzéhez hasonlóan az Államkincstárból közvetlenül kerül kiutalásra a megfelelő összeg, amennyiben minden szükséges igazolás és ellenjegyzés rendelkezésre áll. Az utalást az egyetem közalkalmazottai indítják el, a HÖK csak úgynevezett utalványrendeletet állít ki. Ennek tartalmát az Egyetem szabályzatai tartalmazzák.

A HÖK költségvetésének alapját a hallgatói normatíva képezi. Ennek 3%-a fordítódik a HÖK működésére – kb. 54 millió forint, a hallgatói létszámtól függően, ez kerül kiegészítésre a Szenátus által meghatározott összeggel.

Ezt az összeget osztja fel a forrásallokáció alapján a HÖK Küldöttgyűlése (tagja az EHÖK elnök, a 8 kari HÖK elnök és a KolHÖK elnök, illetve a 8 kari HÖK-ből további 3-3 delegált) az EHÖK és a részönkormányzatok (kari HÖK-ök és KolHÖK) között, azaz összesen 10 részre. A forrásallokáció előterjesztését a 10 gazdasági ügyért felelős tisztségviselőből álló Gazdasági Bizottság készíti el. Később a költések is ezek alapján valósulnak meg. Hogy a 10 rész hogyan kerül felosztásra, arról az adott részönkormányzat Küldöttgyűlése határoz. A részönkormányzatok elnöke és gazdasági ügyekért felelős tisztségviselője (részönkormányzatonként eltér a megnevezése) felelős a részönkormányzat gazdálkodásáért közvetlenül. Az EHÖK-re eső rész felosztását szintén a HÖK Küldöttgyűlése határozza meg. A költségvetés felosztása ún. költségvetési sorok alapján történik, ami azt jelenti, hogy konkrét célokhoz van hozzárendelve egy-egy összeg.

Mivel a HÖK egy szervezeti egység, ezért az összes költésért végeredményben az EHÖK elnöke és gazdasági alelnöke, illetve a HÖK Küldöttgyűlése felelős. A részönkormányzatoknak ezért negyedévente beszámolót kell készíteniük. A végleges beszámolót a részönkormányzatok Küldöttgyűléseinek február 28-ig kell elfogadnia és megküldeni a HÖK Küldöttgyűlésnek. A Küldöttgyűlés határoz az EHÖK költségvetésének elfogadásáról, illetve ezután (miután a 9 részönkormányzat is megküldte a beszámolóját) az egész HÖK költségvetés elfogadásáról. Ezután a Szenátus is elfogadja az Egyetem éves költségvetésének beszámolóját, aminek a HÖK költségvetése is részét képezi.

Mindezek alapján a legtisztább kép a HÖK gazdálkodásáról a költségvetési beszámolók elolvasásával kapható.

Az egyes költésekhez tartozó szerződéseket (amennyiben vannak) ide töltöttük fel. (Ezek a szerződések az előbb említett utalványrendelet részét képezik.) Nincs minden tételről szerződés, mert pl. a telefonszámla automatikusan levonásra kerül és bizonyos keretszerződések esetén pedig csak megrendelések kerülnek leadásra (pl. írószer-beszerzés). A keretszerződéseket ezen az oldalon lehet megtalálni.