Tanulmányi Bizottság

Az EHÖK-ön belül a hallgatók tanulmányi ügyeinek képviseletére, az Egyetem tanulmányi szabályzatainak folyamatos felülvizsgálására, továbbá a kari részönkormányzatok ilyen típusú feladatainak koordinálására tanulmányi bizottság működik. Az EHÖK tanulmányi bizottsága a kari tanulmányi bizottságok vezetőiből és az EHÖK tanulmányi alelnökéből áll.

A bizottság elsősorban nem napi hallgatói ügyeket intéz, hanem olyan kérdésekben nyilvánít véleményt, vagy terjeszt elő javaslatot, amelyek a hallgatók nagyobb csoportjai számára is fontosak.

Amennyiben valamilyen tanulmányi ügyedben problémád lenne, kérlek, fordulj bátran a kari tanulmányi bizottság vezetőjéhez, vagy közvetlenül az EHÖK tanulmányi alelnökéhez!


A tanulmányi alelnök feladatai közé tartozik különösen:

  • folyamatos kapcsolattartás az Oktatási Igazgatósággal
  • tanulmányi ügyekben elvi állásfoglalásokat megfogalmazni, különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyekben a Hallgatói Önkormányzat egyetértési jogot gyakorol;
  • véleményezni, és folyamatosan felülvizsgálni az Egyetem tanulmányi szabályzatait, és javaslatot tenni a szükséges módosításokra;
  • kidolgozni az oktatói munka hallgatói véleményezésének egyetemi szempontjait;
  • A Hallgatói Jogorvoslati Bizottságban és az Oktatási- és Képzési Tanácsban való hallgatói képviselet

 

A tanulmányi bizottság feladatai közé tartozik különösen:

  • elősegíteni a hallgatók egyetemi hatáskörbe tartozó tanulmányi ügyeit,
  • figyelemmel követni az OHÜB (Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága) és a HJB (Hallgatói Jogorvoslati Bizottság) üléseinek tanulmányi tárgyú döntéseit,
  • tanulmányi ügyek szempontjából figyelemmel kísérni a Neptun működését, és szükség esetén javaslatokat megfogalmazni,
  • javaslatot tesz az oktatói munka hallgatói véleményezésének lebonyolítására.

Elérhetőségek
Név Terület E-mail
Fábián Fanni ELTE HÖK tanulmanyi@ehok.elte.hu
Nagymihály Levente ÁJK HÖK oktatas@ajkhok.elte.hu
Sólyom Anna BGGYK HÖK tanulmanyi@barczihok.elte.hu
Horváth Rozália BTK HÖK tanulmanyi@btkhok.elte.hu
Medve Vivien GTI HÖK tanulmanyi@gtihok.elte.hu
Feigl Erik IK HÖK tb@ikhok.elte.hu
Tóth Cintia PPK HÖK tanulmanyi@ppkhok.elte.hu
Nagy Tamás Ádám TáTK HÖK tanulmany@tatkhok.elte.hu
Baumgartner Bence Péter TÓK HÖK tanulmanyi@tokhok.elte.hu
Darányi Éva Ágnes TTK HÖK tanulmanyi@ttkhok.elte.hu