Ösztöndíjak

Szociális ösztöndíjpályázatok a 2020/21/2. félévre

Kedves Hallgatók! Kiírásra kerültek az alaptámogatás és a rendszeres szociális támogatás pályázatai. Alaptámogatás: ez az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első […]

Ösztöndíjak

Ebben a félévben is támogatjuk az önkénteseket!

Kedves hallgatók! A tavaszi félévhez hasonlóan ősszel is pályázatot hirdetünk az önkéntes tevékenységek támogatására. A megpályázott tevékenység a társadalmi felelősségvállalás, segítségnyújtás, valamint a vírushelyzetből adódóan önkéntes alapon végzett tevékenység. A pályázatot a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban tudjátok leadni. Leadási időszak: 2021. január 04., 08:00. – 2021. január 13., 16:00. Hiánypótlásra ezúttal nincs […]

Egyéb

Vizsgajelentkezés csak tartozások nélkül – karácsonykor is!

Kedves Hallgatók! Ne feledjétek, tartozás mellett nem tudtok jelentkezni a vizsgáitokra! Amint azt Neptun-üzenetben is megkaptátok, a gyűjtőszámlára 2020. december 18. után indított utalások leghamarabb 2021. január 4-én érkeznek meg a személyes egyenlegetekre, szóval mihamarabb rendezzétek le a pénzügyeiteket Neptunban! Részletesebb információkért keressétek fel az alábbi oldalt: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk!

Ösztöndíjak

Legyen tiéd az Év Tudományos Rendezvénye!

Az Év Tudományos Rendezvénye pályázaton olyan, hallgatói szervezésű tudományos rendezvényeket díjazunk, melyek szakmai fórumot és lehetőséget teremtenek egyetemi polgáraink (főként a hallgatók) számára tudományos eredményeik bemutatására. A pályázás során a rendezvények szervezőit támogatjuk. A nyertes felhasználhatja az elnyert címet („Az Év Tudományos Rendezvénye – ELTE 2020”) rendezvényei hirdetéséhez, népszerűsítéséhez. Ebben az időszakban a 2019. szeptember […]

Ösztöndíjak

Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvényeket támogatunk!

A K+I+F (Kiemelkedő, innovatív, felsőoktatási) pályázat célja olyan, hallgatók által szervezett tudományos jellegű rendezvények díjazása, melyek fókuszában valamely társadalmi, közéleti, tudományos közéleti aktuális téma feldolgozása áll, vagy amelyek egy adott témát újszerűen, innovatív módon közelítenek meg. A pályázás során a szervezőket tudjuk támogatni. Ebben az időszakban a 2019. szeptember 1. és a 2020. szeptember 1. […]

Ösztöndíjak

Középiskolásoknak szóló hallgatói programokat támogatunk!

A Keltető ösztöndíjjal olyan, hallgatók által szervezett tudományos vagy ismeretterjesztő rendezvényeket díjazunk, melyeknek célja, hogy a középiskolások pályaválasztásában, tehetséggondozásában segítsenek. A rendezvények széles köre támogatható: lehetnek egyszeri események, ismeretterjesztő előadások, de akár táborok, versenyfelkészítő szakkörök és egyebek. A pályázás során a rendezvények szervezőit támogatjuk. Ebben az időszakban a 2019. szeptember 1. és a 2020. szeptember […]

Hírek

Lezajlott az ELTE HÖK Tisztújító Küldöttgyűlése

Október 29-én tartotta meg tisztújító Küldöttgyűlését az ELTE Hallgatói Önkormányzata a Microsoft Teams felületén. A Küldöttgyűlésen a kari delegáltak mellett – akik teljes létszámban voltak jelen, 40 fővel – részt vett többek között az ELTE rektora, dr. Borhy László, illetve a HÖOK elnöke, Murai László is. A tisztségviselők beszámolóinak elfogadása után Horváth Mihály leköszönő elnök […]