Szociális és Ösztöndíjbizottság

Egyetemünkön számos ösztöndíj lehetőség biztosított, melyek kiírását, bírálását, illetve odaítélését többnyire hallgatói tagokból álló egyetemi, vagy kari testületek végzik. Ezek egyetemi szinten az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Ösztöndíj Bizottság (EHÖK SZÖB) és az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (EHSZÖB), illetve kari szinten az EHSZÖB albizottságaiként működő kari Kari Ösztöndíj-, vagy Diákjóléti Bizottságok.

Az EHÖK-ön belül a szociális terület elsődleges feladata az intézményi pályázatok kezelése és a hallgatói juttatásokat és támogatásokat érintő szabályzatok változtatásának véleményezése illetve erre vonatkozó javaslatok előterjesztése. Így sokszor az EHSZÖB terjeszt elő különböző javaslatokat a Hallgatói Követelményrendszer változtatására is.

Az EHSZÖB kezeli a rendszeres és rendkívüli szociális támogatás, a párhuzamos képzés kompenzációja, az alaptámogatás, az Erasmus+ kiegészítő támogatás, a párhuzamos képzés kompenzációja pályázati kiírását és elbírálását. A rendszeres és rendkívüli szociális támogatások bírálása a kari Szociális/Diákjóléti Bizottságok feladata, de ennek koordinálását is az EHÖK SZÖB és az EHSZÖB végzi..

Amennyiben bármilyen kérdésed van akár kari, akár intézményi vagy bármilyen szociális (vagy más jellegű) pályázattal, támogatással, ösztöndíjjal kapcsolatban, keress minket bizalommal!


A Szociális és Ösztöndíjbizottság feladatai:

  • az egyetemi szintű juttatások elosztásának irányítása és felügyelete, valamint a juttatási keret változásának felügyelete;
  • az Egyetem hallgatói támogatásokkal kapcsolatos szabályzatainak véleményezése és folyamatosan felülvizsgálata, továbbá javaslattétel a szükséges módosításokra;
  • a hallgatói támogatások elosztásában döntési hatáskörrel felruházott kari hallgatói részönkormányzatok munkájának koordinálása, továbbá velük együttműködve a hallgatói támogatások elosztásának általános egyetemi elveinek kidolgozása;
  • kezdeményezheti költségtérítéses valamint helyben lakó hallgatók kollégiumi elhelyezését, és dönt a Hallgatói Önkormányzat hatáskörébe utalt, egyetemi szintű hallgatói támogatások elosztásának elveiről.
Elérhetőségek
Név Terület E-mail
Mezey Mercedes ELTE HÖK szocialis@ehok.elte.hu
Fehér Levente ÁJK HÖK szocialis@ajkhok.elte.hu
Monoki Fanni BGGYK HÖK szocialis@barczihok.elte.hu
Schwartzenberger Anna Lili BTK HÖK szocialis@btkhok.elte.hu
Soós Nikoletta GTI HÖK szocialis@gtihok.elte.hu
Ignéczi Orsolya IK HÖK osztondij@ikhok.elte.hu
Skriba Orsolya EDÖK skriba.orsolya@btkdok.elte.hu
Ehrenberger Blanka PPK HÖK szocialis@ppkhok.elte.hu
Fridrich Flóra TáTK HÖK szocialis@tatkhok.elte.hu
Horváth Éva Sára TÓK HÖK szocialis@tokhok.elte.hu
Silling Bianka TTK HÖK osztondij@ttkhok.elte.hu

EHSZÖB határozatok

2021.1 (I. 21.)

2020.6 (IV.04)

2020.4 (II.26)

2020.3 (II.08)

2020.2 (I.24)

2020.1 (I.6)

2020. 15 (IX.17.)