Esélyegyenlőségi Bizottság

Az ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottsága a kilenc részönkormányzati képviselőből, valamint az EHÖK esélyegyenlőségi referenséből áll. A Bizottság feladata az Egyetemen tanuló fogyatékkal élő és/vagy hátrányos helyzetű hallgatók érdekeinek védelme, érdekérvényesítésüknek megsegítése, valamint az esélyegyenlőség megteremtése Egyetemünkön. A bizottság feladatai közé tartozik a kifejezetten az érintettek számára elérhető pályázatok, jogosultságok, speciális eljárási rendek felügyelete az azokról való tájékoztatás. A Bizottság tagjai részt vállalnak a szociális jellegű ösztöndíjak fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, az érintett ösztöndíjrészek bírálása terén. A Bizottság figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat illetve az egyetem belső szabályzatának alakulását, véleményezi is azokat illetve tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

Kari esélyegyenlőségi képviselőink személyes segítséget nyújtanak a karok érintett hallgatóinak információszerzés és ügyintézés tekintetében. A Bizottság feladatának takinti továbbá az egyetemen hallgató és dolgozó személyek mindennapjai során felhívni a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára és a lehetőségekhez mérten érzékenyítő hatású rendezvényeket szervezni, ilyen jellegű rendezvényeken részt venni.

Ha bármilyen kérdésed van a témával kapcsolatban, keresd bizalommal karod esélyegyenlőségi képviselőjét!


 

Elérhetőségek
Név Terület E-mail
 Németh Csilla ELTE HÖK eselyegyenloseg@ehok.elte.hu
 – ÁJK HÖK eselyegyenloseg@ajkhok.elte.hu
Ballai Viola BGGYK HÖK eselyegyenloseg@barczihok.elte.hu
Koós Nikolett BTK HÖK eselyegyenloseg@btkhok.elte.hu
Sarkadi Réka KolHÖK esely@kolhok.elte.hu
Brezóczki Bianka  PPK HÖK esely@ppkhok.elte.hu
Czakó Sándor TáTK HÖK eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu
Varró Réka TÓK HÖK esely@tokhok.elte.hu
Németh Csilla TTK HÖK esely@ttkhok.elte.hu