Esélyegyenlőségi Bizottság


Az Esélyegyenlőségi Bizottság (EHÖK ESB) feladata az Egyetemen tanuló fogyatékkal élő és/vagy hátrányos helyzetű hallgatók érdekeinek védelme, érdekérvényesítésüknek megsegítése – egyszóval az esélyegyenlőség megteremtése. A bizottság feladatai közé tartozik a kifejezetten az érintettek számára elérhető pályázatok, jogosultságok, speciális eljárási rendek felügyelete és az azokról való tájékoztatás. A Bizottság tagjai részt vállalnak a szociális jellegű ösztöndíjak fogyatékossággal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, illetve az érintett ösztöndíjrészek bírálása terén. A Bizottság figyelemmel kíséri és véleményezi a jogszabályi változásokat és az Egyetem belső szabályzatának alakulását, illetve tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

A Bizottság az EHÖK esélyegyenlőségi referenséből és a részönkormányzati esélyegyenlőségi tisztségviselőkből áll. A részönkormányzati tagok személyes segítséget nyújtanak a karok érintett hallgatóinak információszerzés és ügyintézés tekintetében. A Bizottság feladatának tekinti továbbá az egyetemen hallgató és dolgozó személyek mindennapjai során felhívni a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára és a lehetőségekhez mérten érzékenyítő hatású rendezvényeket szervezni, ilyen jellegű rendezvényeken részt venni.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendjét itt olvashatod.

Ha bármilyen kérdésed van az esélyegyenlőségi érdekképviselettel kapcsolatban, keresd bizalommal Balog Marcellt, az ELTE HÖK esélyegyenlőségi referensét, vagy a karod esélyegyenlőségi tisztségviselőjét! Elérhetőségeiket az alábbi táblázatban találod.


Elérhetőségek
.
Név Terület E-mail
Balog Marcell ELTE HÖK eselyegyenloseg@ehok.elte.hu
Kiss Noémi ÁJK HÖK eselyegyenloseg@ajkhok.elte.hu
Fekete Tamara Panna BGGyK HÖK eselyegyenloseg@barczihok.elte.hu
Kurucz Anilla Anna BTK HÖK eselyegyenloseg@btkhok.elte.hu
Hősi Rezső IK HÖK esely@ikhok.elte.hu
Rózsa Panna GTK HÖK szocialis@gtkhok.elte.hu
Ribly Zita KolHÖK esely@kolhok.elte.hu
Nagy Anna Flóra PPK HÖK esely@ppkhok.elte.hu
Lepres Luca TáTK HÖK eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu
Szaniszló Zita TÓK HÖK esely@tokhok.elte.hu
Németh Friderika Bianka TTK HÖK esely@ttkhok.elte.hu

Az Esélyegyenlőségi Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei:

2022. 11. 21.

2022. 10. 10.