Tudományos Bizottság


A Tudományos Bizottság (EHÖK TTB) feladata a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek képviselete, az Egyetem tudományos és tehetséggondozási szabályzatainak folyamatos felülvizsgálása, továbbá a hallgatói részönkormányzatok és a szakkollégiumi diákbizottságok/választmányok tudományos és tehetséggondozási feladatainak koordinálása.

A Bizottság a részönkormányzatok egy-egy tudományos tisztségviselőjéből, a szakkollégiumok diákbizottságai/választmányai által delegált képviselőkből, valamint az EHÖK tudományos alelnökéből áll. Az üléseken tanácskozási joggal vehet részt az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő. A tudományos alelnök koordinálja a részönkormányzati és szakkollégiumi tisztségviselők munkáját, emellett felügyeli a tudományos pályázatok kiírását és elbírálását, valamint közreműködik a Tehetséggondozási Jelentés éves elkészítésében, mellyel az Egyetemen folyó tehetséggondozásról adható pontosabb helyzetkép. Együttműködik továbbá az ELTE Pályázati és Innovációs Központjával, a Rektori Kabinet Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozási Irodájával illetve a Tehetséggondozási Tanáccsal.

A Bizottság koordinálja az Egyetemen előforduló különböző tehetséggondozási formákat, közreműködik a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek intézésében, összegyetemi tudományos programokat szervez és bonyolít le. Emellett figyelemmel követi az Egyetem tudományos és tehetséggondozási kérdésekkel foglalkozó illetékes testületeinek működését, döntéseit, elvi állásfoglalásokat fogalmaz meg az EHÖK Elnökségének, és Küldöttgyűlésének és szakmailag véleményezi az elé kerülő szabályzatmódosításokat.

A Tudományos Bizottság ügyrendjét itt olvashatod.

Ha bármilyen kérdésed van a tudományos érdekképviselettel kapcsolatban, keresd bizalommal Blankó Miklóst, az ELTE HÖK tudományos alelnökét, vagy a karod, illetve szakkollégiumod tudományos tisztségviselőjét! Elérhetőségeiket az alábbi táblázatban találod.


 

Elérhetőségek
.
Név Terület E-mail
Blankó Miklós ELTE HÖK tudomany@ehok.elte.hu
Erdélyi Panna ÁJK HÖK kulturalis@ajkhok.elte.hu
Czeglédi Barnabás BTK HÖK tudomany@btkhok.elte.hu
Végh Bíborka Vivien BGGyK HÖK tudomanyos@barczihok.elte.hu
Lukács Vencel GTK HÖK tanulmanyi@gtkhok.elte.hu
Horváth Kristóf KolHÖK tudomany@kolhok.elte.hu
Pesthy Zsuzsanna PPK HÖK tudomany@ppkhok.elte.hu
Vasas Máté TáTK HÖK tudomany@tatkhok.elte.hu
Ungvári Zsófia TÓK HÖK tudomany@tokhok.elte.hu
Horváth Laura TTK HÖK tudbiz@ttkhok.elte.hu
Kollár Sándor Timo ARTSz szakkollegium@angelusz.elte.hu
BISzK valasztmanybibo@gmail.com
BK bok@bolyai.elte.hu
Rémai Martin, Csigó Ábel EJC elnok@eotvos.elte.hu
Szőke Orsolya ISSzK elnok@illyes.elte.hu
Fejes Richárd EDÖK elnok@btkdok.elte.hu