Tudományos Bizottság

Az EHÖK Tudományos Bizottságának feladatai közé tartozik a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek képviselete, az Egyetem tudományos és tehetséggondozási szabályzatainak folyamatos felülvizsgálása, továbbá a hallgatói részönkormányzatok és a szakkollégiumi diákbizottságok/választmányok tudományos és tehetséggondozási feladatainak koordinálása. Ezen kívül elősegíti a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek intézését. Az EHÖK Tudományos Bizottsága a részönkormányzatok egy-egy tudományos tisztségviselőjéből, a szakkollégiumok diákbizottságai/választmányai által delegált képviselőkből, valamint az EHÖK tudományos alelnökéből áll. Az üléseken tanácskozási joggal vehet részt az EDÖK által delegált egy fő.

Az EHÖK tudományos alelnöke EHÖK Tudományos Bizottságának elnöke: e minőségében nem csak a részönkormányzati és szakkollégiumi tisztségviselők munkáját koordinálja, hanem összegyetemi programokat is szervez. Emellett biztosítja az évente kiírásra kerülő Év Tudományos Rendezvénye és Tudásimport pályázatok kiírását és elbírálását, közreműködik a Tehetséggondozási Jelentés éves elkészítésében, mellyel az Egyetemen folyó tehetséggondozásról adható pontosabb helyzetkép. Együttműködik az ELTE Pályázati és Innovációs Központjával, a Rektori Kabinet Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozási Irodájával illetve a Tehetséggondozási Tanáccsal.


A tudományos alelnök feladatai:

  • a különböző tehetséggondozási formák egyetemi szintű koordinálása;
  • a hallgatók tudományos és tehetséggondozási ügyeinek intézésében való közreműködés;
  • összegyetemi tudományos programok, lehetőségek szervezése, megvalósulásának elősegítése;
  • tudományos és tehetséggondozási ügyekben elvi állásfoglalásokat fogalmaz meg az EHÖK Elnökségének, és Küldöttgyűlésének;
  • figyelemmel követi az Egyetem tudományos és tehetséggondozási kérdésekkel foglalkozó illetékes testületeinek működését, döntéseit;
  • szakmailag véleményezi az elé kerülő szabályzatmódosításokat.

Elérhetőségek
Bartók Bálint EHÖK tudomany@ehok.elte.hu
Kiss Dóra ÁJK HÖK kulturalis@ajkhok.elte.hu
Horváth Mihály BTK HÖK tudomany@btkhok.elte.hu
Vajda Kitti BGGyK HÖK tudomanyos@barczihok.elte.hu
Révész Ádám IK HÖK tudomany@ikhok.elte.hu
Borbényi Teodóra KolHÖK tudomany@kolhok.elte.hu
Tomku György PPK HÖK tudomany@ppkhok.elte.hu
Bódi Cynthia TáTK HÖK tudomany@tatkhok.elte.hu
Jelenleg betöltetlen TÓK HÖK tudomany@tokhok.elte.hu
Zsilák Borbála TTK HÖK tudbiz@ttkhok.elte.hu
Katona Eszter ARTSz
Szokol Krisztina BISzK
Pálos Zsófia BK
Burkus Dóra EJC
Borbényi Teodóra ISSzK