Tanárképzési Bizottság

Az EHÖK Tanárképzési Bizottságába alapvetően négy kar (BTK, IK, PPK és TTK) tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselői és az EHÖK tanárképzési referense tartozik. Fő feladatunk az osztatlan és osztott rendszerben résztvevő tanárszakos hallgatók érdekeinek képviselete.

Ha bármilyen tanárképzéssel kapcsolatos problémád merül fel, fordulj bizalommal a kari tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselőkhöz, vagy keresd az EHÖK tanárképzési referensét.

A tanárképzési referens feladatai közé tartozik különösen:

  • az  osztatlan  tanári  szakon  vagy  tanári  mesterszakon  tanulmányokat  folytató  hallgatók tanulmányi ügyeinek képviselete,
  • az Egyetem tanárképzést érintő szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata,
  • a  hallgatói  részönkormányzatok  tanárképzéssel  kapcsolatos  feladatainak  operatív koordinálása
  • folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a Tanárképző Központtal

A Tanárképzési Bizottság feladatai közé tartozik különösen:

  • képviseli  az  osztatlan  tanári  szakon  vagy  tanári  mesterszakon  tanulmányokat  folytató hallgatók tanulmányi érdekeit;
  • az Egyetem őket érintő szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata;
  • összehangolja  az  érintett  részönkormányzatok  tanárképzéssel  kapcsolatos  feladatainak ellátását;
  • tanárképzést  érintő  ügyekben  állásfoglalásokat  fogalmaz  meg  a  Küldöttgyűlés  és  az Elnökség részére;
  • figyelemmel  kíséri  az  Egyetem  tanárképzéssel  foglalkozó  testületeinek  működését  és döntéseit;
  • szakmailag véleményezi az elé kerülő szabályzat-módosítási javaslatokat
Elérhetőségek
Név Terület E-mail
Bérczes Luca Borbála ELTE HÖK tanarkepzes@ehok.elte.hu
Heiczinger Márton BTK HÖK tanarkepzes@btkhok.elte.hu
Bucsánszki Tamás Mihály IK HÖK tanarkepzes@ikhok.elte.hu
Takács Anna PPK HÖK tanarkepzes@ppkhok.elte.hu
Lőrincz Péter TTK HÖK tanarszk@ttkhok.elte.hu

Tanárképzési bizottság üléseinek jegyzőkönyve:

2017.10.26.