Gazdasági Bizottság

Az EHÖK gazdasági bizottsága 10 fős, a részönkormányzatok (kari HÖK-ök és KolHÖK) gazdasági ügyekért felelős tisztségviselőiből és az EHÖK gazdasági alelnökéből áll. Utóbbi feladata a Bizottság vezetése.  Fontos leszögezni, hogy a Gazdasági Bizottság és a gazdasági alelnök csak az úgynevezett működési kerettel foglalkozik, az ösztöndíjkeretek nem tartoznak a hatáskörébe. A Bizottság tagjai negyedévente beszámolnak az őket megválasztó részönkormányzat költéseiről az EHÖK gazdasági alelnökének.

A Gazdasági Bizottság feladatai:

  • megtervezi az éves költségvetést, amelyet a Küldöttgyűlésnek küld meg jóváhagyásra;
  • elkészíti a Hallgatói Önkormányzat költségvetési beszámolóját és megküldi a Küldöttgyűlésnek jóváhagyásra;
  • a költségvetés keretei között javaslatot tesz a hallgatói önkormányzati programokról és az azokra fordítható pénzeszközök mértékéről;
  • felügyeli a Hallgatói Önkormányzat kezelésében levő pénzügyi, helységgazdálkodási és egyéb gazdasági ügyek kezelésének szabályosságát;
  • állást foglal a hallgatói önkormányzatot érintő általános gazdasági kérdésekben;
  • az elnök utasításai alapján valamint jogszabály, egyetemi szabályzat és az EHÖK
  • alapszabályának rendelkezéseinek megfelelően egyéb feladatokat lát el.

Elérhetőségek
Név Terület E-mail
Kalmár Gyöngyvér Bella ELTE HÖK gazdasagi@ehok.elte.hu
Végh Alfonz ÁJK HÖK gazdasag@ajkhok.elte.hu
Vörös Fanni BGGYK HÖK gazdasag@barczihok.elte.hu
Kémenes Anna Boróka BTK HÖK gazdasagi@btkhok.elte.hu
Kántor Kata GTI HÖK gazdasagi@gtihok.elte.hu
Borics László IK HÖK gazdasag@ikhok.elte.hu
Szabó Krisztina PPK HÖK gazdasagi@ppkhok.elte.hu
Kajati Marcell KolHÖK alelnok@kolhok.elte.hu
Schmall Róbert TáTK HÖK gazdasag@tatkhok.elte.hu
Dávid Kinga TÓK HÖK gazdasagi@tokhok.elte.hu
Kosztyó Péter TTK HÖK gazdeh@ttkhok.elte.hu

Gazsasági bizottság üléseinek jegyzőkönyvei:

2018.05.24.

2018.03.20.

2017.11.21.

2017.10.24.

2017.09.14.

2017.09.07.