Gazdasági Bizottság

Az EHÖK gazdasági bizottsága 10 fős, a részönkormányzatok (kari HÖK-ök és KolHÖK) gazdasági ügyekért felelős tisztségviselőiből és az EHÖK gazdasági alelnökéből áll. Utóbbi feladata a Bizottság vezetése.  Fontos leszögezni, hogy a Gazdasági Bizottság és a gazdasági alelnök csak az úgynevezett működési kerettel foglalkozik, az ösztöndíjkeretek nem tartoznak a hatáskörébe. A Bizottság tagjai negyedévente beszámolnak az őket megválasztó részönkormányzat költéseiről az EHÖK gazdasági alelnökének.

A Gazdasági Bizottság feladatai:

 • megtervezi az éves költségvetést, amelyet a Küldöttgyűlésnek küld meg jóváhagyásra;
 • elkészíti a Hallgatói Önkormányzat költségvetési beszámolóját és megküldi a Küldöttgyűlésnek jóváhagyásra;
 • a költségvetés keretei között javaslatot tesz a hallgatói önkormányzati programokról és az azokra fordítható pénzeszközök mértékéről;
 • felügyeli a Hallgatói Önkormányzat kezelésében levő pénzügyi, helységgazdálkodási és egyéb gazdasági ügyek kezelésének szabályosságát;
 • állást foglal a hallgatói önkormányzatot érintő általános gazdasági kérdésekben;
 • az elnök utasításai alapján valamint jogszabály, egyetemi szabályzat és az EHÖK
 • alapszabályának rendelkezéseinek megfelelően egyéb feladatokat lát el.

 • Elérhetőségek
  Balogh Dániel EHÖK gazdasagi@ehok.elte.hu
  Szentpéteri Eszter ÁJK HÖK gazdasag@ajkhok.elte.hu
  Székely Dóra BGGYK HÖK gazdasag@barczihok.elte.hu
  Ritzl András BTK HÖK gazdasagi@btkhok.elte.hu
  Zák András IK HÖK gazdasag@ikhok.elte.hu
  Madari Regina PPK HÖK gazdasagi@ppkhok.elte.hu
  Németh Patrik KolHÖK alelnok@kolhok.elte.hu
  Döbrösi Zita TáTK HÖK gazdasag@tatkhok.elte.hu
  Tóth Márton TÓK HÖK gazdasagi@tokhok.elte.hu
  Horváth Tamás TTK HÖK gazdeh@ttkhok.elte.hu