Gazdasági Bizottság


A Gazdasági Bizottság (EHÖK GB) legfőbb feladata az EHÖK éves költségvetésének megtervezése és az éves költségvetési beszámoló megírása a Küldöttgyűlés számára. Állást foglal emellett az Önkormányzatot érintő általános gazdasági kérdésekben, valamint a hatályos jogszabályok, egyetemi szabályzatok és az EHÖK alapszabály rendelkezéseinek megfelelően egyéb feladatokat lát el. A Bizottság felelős továbbá azért is, hogy felmérje az Önkormányzat által szervezett hallgatói programok költségeit.

A Bizottság az EHÖK gazdasági alelnökéből és részönkormányzatok gazdasági ügyekért felelős tisztségviselőiből áll. Fontos leszögezni, hogy a Gazdasági Bizottság és a gazdasági alelnök csak az úgynevezett működési kerettel foglalkozik, az ösztöndíjkeretek nem tartoznak a hatáskörébe. A Bizottság tagjai negyedévente beszámolási kötelezettséggel tartoznak az őket megválasztó részönkormányzat költéseiről az EHÖK gazdasági alelnökének.

A Gazdasági Bizottság ügyrendjét itt olvashatod.

Ha bármilyen kérdésed van a gazdasági érdekképviselettel kapcsolatban, keresd bizalommal Kalmár Gyöngyvér Bellát, az ELTE HÖK gazdasági alelnökét, vagy a karod gazdasági tisztségviselőjét! Elérhetőségeiket az alábbi táblázatban találod.


Elérhetőségek
.
Név Terület E-mail
Kalmár Gyöngyvér Bella ELTE HÖK gazdasagi@ehok.elte.hu
Végh Alfonz ÁJK HÖK gazdasag@ajkhok.elte.hu
Vörös Fanni BGGyK HÖK gazdasag@barczihok.elte.hu
Kémenes Anna Boróka BTK HÖK gazdasagi@btkhok.elte.hu
Kántor Kata GTK HÖK gazdasagi@gtkhok.elte.hu
Borics László IK HÖK gazdasag@ikhok.elte.hu
Szabó Krisztina PPK HÖK gazdasagi@ppkhok.elte.hu
Kajati Marcell KolHÖK alelnok@kolhok.elte.hu
Schmall Róbert TáTK HÖK gazdasag@tatkhok.elte.hu
Dávid Kinga TÓK HÖK gazdasagi@tokhok.elte.hu
Kosztyó Péter TTK HÖK gazdeh@ttkhok.elte.hu

 

A Gazdasági Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei:

2018.05.24.

2018.03.20.

2017.11.21.

2017.10.24.

2017.09.14.

2017.09.07.