Sajtó- és Kommunikációs Bizottság

Mint az weboldalunkból is kiderülhetett, az ELTE Hallgatói Önkormányzata több szakterületen képviseli Egyetemünk hallgatóit. Nem elég azonban az érdekképviseleti munka elvégzése, az ezekkel kapcsolatos információkat el is kell juttatni a hallgatóknak. Az EHÖK-ön belül a hallgatók informáltáságának biztosítására, az Egyetem kommunikációs tevékenységének támogatására, továbbá a kari részönkormányzatok ilyen típusú feladatainak koordinálására Sajtó és Kommunikációs Bizottság működik. A bizottság a kari kommunikációs tisztségviselőkből, az ELTE Online, az ELTEvízió és a részönkormányzati lapok főszerkesztőiből, valamint az EHÖK kommunikációs alelnökéből áll.

A bizottság elsősorban nem napi kommunikációs ügyeket intéz, hanem olyan kérdésekben nyilvánít véleményt, vagy terjeszt elő javaslatot, amelyek a hallgatók nagyobb csoportjai számára is fontosak. Amennyiben kommunikációs ügyben észrevételed van, kérlek, fordulj bátran a kari tisztségviselődhöz, vagy közvetlenül az EHÖK kommunikációs alelnökéhez.

A kommunikációs alelnök feladatai:

  • a Hallgatói Önkormányzat hírnevének gondozása, arculata és külső megjelenése;
  • kapcsolattartás az Egyetem közkapcsolati vezetőjével, a karok kommunikációért felelős tisztségviselőivel, illetve az egyetemi szintű öntevékeny csoportokkal;
  • egy egységes és hatékony kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése;
  • az EHÖK elnöksége és kabinetje által hozott döntések, határozatok nyilvánosságának biztosítása;
  • az egyetemi szintű események és rendezvények kommunikációs kampánya, illetve a kommunikációs trendek követése;
  • az OMHV hirdetése;
  • a HÖK belső információáramlásának elősegítése;
  • kapcsolattartás a tömegtájékoztatás szereplőivel, valamint hallgatói szervezetekkel.
Elérhetőségek
Név Terület E-mail
Tuza Benedek ELTE HÖK kommunikacio@ehok.elte.hu

ELTE HÖK
(kommunikációs asszisztens)
kommtitkar@ehok.elte.hu
Joós János ÁJK HÖK kommunikacio@ajkhok.elte.hu
Bajnay Márta BGGyK HÖK kommunikacio@barczihok.elte.hu
Kurdics Zoltán Gábor BTK HÖK kommunikacio@btkhok.elte.hu
Kraszovszkaja Zlata GTI HÖK kommunikacio@gtihok.elte.hu
Szucsányi István IK HÖK kommunikacio@ikhok.elte.hu
Vaszilandó János KolHÖK kommunikacio@kolhok.elte.hu
Zsolnai Dorottya PPK HÖK kommunikacio@ppkhok.elte.hu
Kázsmér Anita TáTK HÖK komm@tatkhok.elte.hu
Horváth Anita TÓK HÖK kommunikacio@tokhok.elte.hu
Fritz Petra TTK HÖK kommunikacio@ttkhok.elte.hu