Sajtó és Kommunikációs Bizottság

Mint az weboldalunkból is kiderülhetett, az ELTE Hallgyató Önkormányzata több szakterületen képviseli Egyetemünk hallgatóit. Nem elég azonban az érdekképviseleti munka elvégzése, az ezekkel kapcsolatos információkat el is kell juttatni a hallgatóknak. Az EHÖK-ön belül a hallgatók informáltáságának biztosítására, az Egyetem kommunikációs tevékenységének támogatására, továbbá a kari részönkormányzatok ilyen típusú feladatainak koordinálására Sajtó és Kommunikációs Bizottság működik. A bizottság a kari kommunikációs tisztségviselőkből, az ELTE Online, az ELTEvízió és a részönkormányzati lapok főszerkesztőiből, valamint az EHÖK kommunikációs alelnökéből áll.

A bizottság elsősorban nem napi kommunikációs ügyeket intéz, hanem olyan kérdésekben nyilvánít véleményt, vagy terjeszt elő javaslatot, amelyek a hallgatók nagyobb csoportjai számára is fontosak. Amennyiben kommunikációs ügyben észrevételed van, kérlek, fordulj bátran a kari tisztségviselődhöz, vagy közvetlenül az EHÖK kommunikációs alelnökéhez.

A kommunikációs alelnök feladatai:

  • a Hallgatói Önkormányzat hírnevének gondozása, arculata és külső megjelenése;
  • kapcsolattartás az Egyetem közkapcsolati vezetőjével, a karok kommunikációért felelős tisztségviselőivel, illetve az egyetemi szintű öntevékeny csoportokkal;
  • egy egységes és hatékony kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése;
  • az EHÖK elnöksége és kabinetje által hozott döntések, határozatok nyilvánosságának biztosítása;
  • az egyetemi szintű események és rendezvények kommunikácikós kampánya, illetve a kommunikációs trendek követése;
  • az OMHV hirdetése;
  • a HÖK belső információáramlásának elősegítése;
  • kapcsolattartás a tömegtájékoztatás szereplőivel, valamint hallgatói szervezetekkel.
Elérhetőségek
Név Terület E-mail
Kovács Viktória ELTE HÖK kommunikacio@ehok.elte.hu
Kurdics Zoltán Gábor ELTE HÖK (kommunikációs asszisztens) kommtitkar@ehok.elte.hu
Andrikó Imre ÁJK HÖK kommunikacio@ajkhok.elte.hu
Bajnay Márta BGGYK HÖK kommunikacio@barczihok.elte.hu
Rebbenszki Gergő BTK HÖK kommunikacio@btkhok.elte.hu
Turcsik Réka GTI HÖK kommunikacio@gtihok.elte.hu
Gerely Viktor IK HÖK kommunikacio@ikhok.elte.hu
Vaszilandó János KOLHÖK kommunikacio@kolhok.elte.hu
Zsolnai Dóri PPK HÖK kommunikacio@ppkhok.elte.hu
Trencsányi Vivien TáTK HÖK komm@tatkhok.elte.hu
Gerencsér Eszter TÓK HÖK kommunikacio@tokhok.elte.hu
Tuza Benedek TTK HÖK kommeh@ttkhok.elte.hu