Pályázati lehetőség

Pályázati kiírások a 2020/21-es tanév első félévére

Kedves Hallgatók!

Kiírásra kerültek a 2020/21-es tanév I. félévének közéleti és pótsport és szociális ösztöndíjai!

Alaptámogatás – Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre. A friss pályázati kiírás ide kattintva érhető el közvetlenül.

Rendszeres szociális támogatás – A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimum ponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. A friss pályázati kiírás ide kattintva érhető el közvetlenül. A BNO-kódok melléklete pedig itt található.

Alaptámogatás és rendszeres szociális ösztöndíj esetén a határidők a következők:

Pályázási időszak: 2020. szeptember 01. 8:00 – szeptember 09. 16:00
Hiánypótlási időszak: 2020. szeptember 09. 16:00 – szeptember 16. 16:00
Korrekciós időszak: 2020. szeptember 28. 8:00 – október 16. 16:00

Rendkívüli szociális támogatás – A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A friss pályázati kiírás ide kattintva érhető el közvetlenül.

Közéleti ösztöndíj – Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A választott tisztségviselők ösztöndíjairól az adott szervezeti egység küldöttgyűlése dönt. Az egyetemi, illetve a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató közéleti ösztöndíj-pályázatáról – ideértve annak meghirdetését is – a hallgatókból és közalkalmazottakból álló Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság, illetve Kari Ösztöndíj Bizottságok döntenek. A friss pályázati kiírás ide kattintva érhető el közvetlenül.

A rendkívüli szociális támogatás és a közéleti ösztöndíjak az egész félévben, havonta pályázhatók, ezeknek a határidejei a következők:

Szeptember: 2020. szeptember 15. 16:00
Október: 2020. október 10. 16:00
November: 2020.november 10. 16:00
December: 2020. december 10. 16:00

Sportösztöndíj (pótpályázat) – Az ösztöndíj célja, hogy a sporttevékenységet szervező, edzői és sportkoordinátori feladatokat ellátó hallgatókat tevékenységükben támogassa. Az ösztöndíjat egy évre lehet elnyerni. A pályázatot nyert hallgatóknak kötelességük a csapatok toborzása, edzések szervezése, aktív részvétel a sportterülethez kapcsolódó sporteseményeken, együttműködés a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubbal stb. A friss pályázati kiírás ide kattintva érhető el közvetlenül.

A pótsportösztöndíj határideje:

Pályázási időszak: 2020. szeptember 03. 8:00 – szeptember 09. 16:00
Hiánypótlási időszak: 2020. szeptember 09. 16:00 – szeptember 16. 16:00

Sikeres pályázást kívánunk!