Kedves Hallgatók!

Az idei vizsgaidőszakban a megszokottól eltérően nem kell majd felvenni a leckekönyvet, mert Egyetemünkön bevezetésre került az E-index. Az alábbiakban részletes infomációt találhattok az írásbeli és szóbeli vizsgázás menetéről.

Írásbeli vizsga

Az érdemjegyek megszerzésénél a megszokott menetrend lesz továbbra is, az oktató a kijavított vizsgák érdemjegyeit a Neptunban rögzíti, a kapott érdemjegyről a tanulmányirendszeren keresztül fogsz elektronikus üzenetet kapni. Jegybeírásra nem kerül sor, a végleges érdemjegyed csak a Neptunban lesz rögzítve. Ugyanez vonatkozik a gyakorlati jegyekre is. Természetesen az oktató ezentúl is köteles lesz betekintési időpontot megadni a HKR vonatkozó pontja alapján:

"69. § (2) A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba és a szigorlati vizsga írásbeli részébe való betekintést a hallgatóknak a vizsgaeredmény közlését követő egy héten belül biztosítani kell. (3) A betekintés után a hallgató a megadott javítókulcs, illetve a kötelező szakirodalom alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a dolgozat javítójától."

Szóbeli vizsga

A Neptunon keresztül lehetőséged lesz kinyomtatni egy igazolólapot, amely az adott félévben teljesítendő szóbeli vizsgáidat tartalmazza majd. Ez a lap szolgál arra, hogy az esetleges később észrevett érdemjegy-eltéréseket hitelesen igazolni tudd. Ennek megléte a szóbeli vizsgán nem kötelező, Te döntheted el, hogy viszed-e a lapot a vizsgára, a Te saját érdeked az, hogy eltérés esetén a rendelkezésedre álljon ez a dokumentum. A szóbeli vizsgán, index híján, fényképes igazolvánnyal kell majd igazolnod magad. A megszerzett érdemjegyet az oktató a vizsgalapon és a Neptunban rögzíti, valamint ha az igazolólap nálad van, köteles ezen a lapon is aláírásával hitelesíteni a jegyed.

Mindkét vizsgatípus esetében

Amennyiben a Neptunban egyáltalán nem, vagy rossz érdemjegy került rögzítésre, akkor a tanulmányi rendszeren keresztül, kérvény formájában kell jelezned a hibát a vizsgaidőszakot követő 14. napon belül. A 2013/2014-es őszi szemeszterben az utolsó nap, hogy kifogással élj az érdemjegyeddel kapcsolatban 2014. február 14.! Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, ha ezen határidőig nem éltek a kifogással az érdemjegyet illetően, akkor a Neptunban rögzített jegy lesz végleges.
A határidő elmulasztása esetén kifogásnak kizárólag akkor van helye, ha a 14 napos időszakban ezt több mint 7 napon betegség vagy egészségügyi ok akadáyoztatása miatt nem tudtad megtenni - természetesen orvosi igazolással kell bizonyítanod. Ha a jegyed nem került rögzítésre és nem is jelezted ezt a TO felé a megadott határidőn belül, a vizsgád érvénytelen!
A régi leckekönyv átvételéről érdeklődj a kari Tanulmányi Osztályon!

Fontos dátumok:

A szorgalmi időszak utolsó napja: 2013. december 13. (péntek)
A vizsgaidőszak első napja: 2013. december 16. (hétfő)
A vizsgaidőszak utolsó napja: 2014. január 31. (péntek)

Kérdés esetén forduljatok bizalommal a kari tanulmányi bizottságokhoz vagy az EHÖK tanulmányi alelnökéhez!