Pályázati lehetőségek

Szociális ösztöndíjpályázatok a 2021/22/1. félévre

Kedves Hallgatók!

Kiírásra kerültek az alaptámogatás, a rendszeres szociális és a rendkívüli szociális támogatás pályázatai.

Alaptámogatás: ez az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges, a pályázat a rendszeres szociális támogatás pályázati rendszerébe került beépítésre. A friss pályázati kiírást ide kattintva éred el.

Pályázási időszak: 2021. szeptember 1., 8:00 – 2021. szeptember 9., 16:00
Hiánypótlási időszak: 2021. szeptember 9., 16:00 – 2021. szeptember 16., 16:00

Rendszeres szociális támogatás: ez a támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimum ponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. A friss pályázati kiírást ezen, a BNO-kódok mellékletét pedig ezen a linken éred el.

Pályázási időszaka: 2021. szeptember 1., 8:00 – 2021. szeptember 9., 16:00
Hiánypótlásának időszak: 2021. szeptember 9., 16:00 – 2021. szeptember 16., 16:00

Rendkívüli szociális támogatás: ez a támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet. A friss pályázati kiírástért kattints ide.

Pályázási határidők a félévben:
• 2021. szeptember 10., 16:00,
• 2021. október 10., 16:00,
• 2021.november 10., 16:00,
• 2021.december 7., 16:00.

Sikeres pályázást kívánunk!

Leave a Reply