EHÖK Érdekképviseleti választások – Varga Réka és csapata

Varga Réka

Elnökjelölt
Varga Réka vagyok, ötödik éve az ELTE Bölcsészettudományi Kar ének-zene és magyar osztatlan tanárszakos hallgatója. A kari HÖK munkájába 2017 tavaszán kapcsolódtam be, a következő tanévben a Művészetközvetítő és Zenei Intézet Hallgatói Érdekképviseletének elnöke lettem. Két éve pedig az EHÖK kabinet tagjaként mint pályázatokért felelős alelnök segítem hallgatótársaimat tanulmányaik során. Mindemellett az idei évtől kezdve az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság elnöki feladatait is ellátom. Az elmúlt évek kihívásai, tapasztalatai és élményei motiváltak arra, hogy idén elinduljak az ELTE HÖK elnöki pozíciójáért. Kétségtelen, hogy az elmúlt egy év nehéz helyzet elé állította az egyetem minden polgárát, legyen szó oktatásról, adminisztratív ügyekről vagy a személyes kapcsolatokról. Véleményem szerint az EHÖK fő szerepe és ereje többek között abban rejlik, hogy össze tudja fogni a kari ügyeket és szükség szerint platformot tud teremteni a rendszerszintű problémák megoldására. Céljaim között szerepel egy részönkormányzatokkal közös metódus kialakítása, amely növeli a hatékonyságunkat annak érdekében, hogy a hallgatói élet valamennyi területén megfelelően tudjuk segíteni a hallgatói érdekek érvényesülését. Szeretnék törekedni arra is, hogy elnökként a mindennapi teendőim ellátása mellett, kiemelt figyelmet fordítsak arra, hogy a munkánkba az eddiginél is nagyobb betekintést nyújthassunk.

Varga Rékát itt tudjátok ajánlani az ELTE HÖK elnöki posztjára: https://bit.ly/3ox8H5U

Fábián Fanni

Elnökhelyettes jelölt
A nevem Fábián Fanni, tanulmányaimat 2016-ban kezdtem meg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon pedagógia alapszakon. Elvégzése után közösségszervezés alapszakra jelentkeztem, ahol jelenleg másodéves vagyok kulturális közösségszervezés szakirányon. A hallgatói érdekképviseletbe 2017 nyarán kapcsolódtam be. Először az ELTE PPK HÖK tanárképzési referenseként, majd pedig a Tanulmányi Bizottság elnökeként tevékenykedhettem. Tavaly ősszel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése bizalmat szavazott nekem a tanulmányi alelnöki feladatok ellátására. A 2021/2022-es tanévre szóló választásokon Varga Réka elnökjelölt kabinetében az elnökhelyettesi tisztségre pályázom.
Sok évre nyúlik vissza az érdekképviseleti munkám, ahol a tanulmányi területen kívül sok esetben betekintést nyerhettem más szakterületek munkájába is. Bírálhattam több féléven át szociális támogatásokat, szervezhettem tudományos konferenciákat, hallgatói rendezvényeket, gólyatáborokat, Educatio Kiállításon koordinálhattam a kari kiállítókat, írtam pályázati szempontrendszert, tarthattam rendezvényszervezői és tanulmányi utánpótlásképzéseket. Mindezek miatt gondolom úgy, hogy rendelkezem azzal a perspektívával és ismerettel, amellyel el tudom látni azokat a feladatokat, amelyek az elnökhelyettesi tisztséggel járnak. Elsődleges célom, hogy Réka és a kabinettagok munkáját segítsem, felhasználva korábbi tapasztalataimat, és tudásomat. Emellett fontosnak tartom szerepemet az EHÖK adminisztrációjának gördülékeny működtetésében és az átláthatóság biztosításában. A transzparencia esetében úgy gondolom, hogy lehetőségünk van új módokat és platformokat találni annak érdekében, hogy könnyebben megismerhető legyen a munkánk.

Kalmár Gyöngyvér Bella

Gazdasági alelnökjelölt
Kalmár Gyöngyvér Bellának hívnak, szeptemberben kezdtem a Bölcsészettudományi Karon a kommunikáció- és médiatudomány alapszakot, korábban pedig a Tanító- és Óvóképző Karon elvégeztem a német nemzetiségi óvodapedagógia szakot. Már a TÓK-on elkezdtem a részönkormányzatban tevékenykedni, először a kommunikációs bizottság tagjaként, majd másfél évig annak elnökeként. 2019-ben a Egyetemi Hallgatói Önkormányzat irodavezetőjeként folytattam munkámat, amely során már kapcsolatba kerülhettem a szervezet gazdasági ügyeivel, az elmúlt tanévben pedig a gazdasági alelnöki pozíciót töltöttem be, amit a következő évben is szeretnék folytatni.
Bár a pandémia miatt nem a megszokott módon tudtuk végezni az érdekképviseleti munkánkat, úgy gondolom, hogy sokat tanultam és sok mindenben fejlődtem gazdasági vonalon. Az elkezdett és jól működő vagy éppen fejlesztésre szoruló folyamatokat szeretném tökéletesíteni, mint például a kivonatolt SAP táblázatokat, egységesített dokumentációkat. A már korábban tervbe vett, de meg nem valósult ötleteket szeretném a következő tanévben megvalósítani, a gazdasági képzések szakmai színvonalát emelni és egyéb újdonságokkal is szeretném fejleszteni a szakterület munkafolyamatait. Többek között szeretném a gólyatáborok és egyéb rendezvények költségvetését áttekinthetőbbé tenni, azok előkészítési folyamatát egyszerűsíteni.

Bognár Fanni

Szociális alelnökjelölt
Bognár Fanninak hívnak és jelenleg a BTK-n vagyok végzős alapszakos hallgató, német szakon. 2019 óta fokozatosan láttam bele a hallgatói képviselet legtöbb területébe. Kari képviselői éveim alatt többször tartottam tájékoztatókat, szerveztem rendezvényeket, a Germanisztikai Intézet elnöke voltam. 2019 őszén kerültem az EHÖK csapatába, ahol elnöki referensként tevékenykedtem két éven át. Idén egyre több operatív feladatba is bevonódtam. Részt vettem a szociális támogatásokat bíráló hallgatóknak kialakított új vizsgarendszer kidolgozásában, lebonyolításában, valamint az utófolyamatok koordinálásában is.
Elsősorban ezekből a tapasztalatokból merítkezve szeretném megírni későbbi programom, e három kulcsszó mentén: egyszerűsítés, egységesítés és képzés. Ezek leginkább a bírálókat fogják érinteni, de a még minőségibb bírálatok a hallgatóknak is kedveznek majd. Az egyszerűsítést azzal tervezem, hogy mind a vizsgához, mind pedig az elbírálási folyamathoz még több segédletet szeretnék elérhetővé tenni. Az egységesítést bizonyos kérdéses esetekre vonatkozó gyakorlatok kidolgozásával tervezem tovább fejleszteni. A képzések területén szeretnék szakítani a frontális formával, és a kari szociális képviselőkkel együtt egy gyakorlatorientáltabb képzési folyamatot alakítanék ki.

Tuza Benedek

Kommunikációs alelnökjelölt
Tuza Benedek vagyok, geográfus mesterszakos hallgató. 2017-ben nyertem felvételt az ELTE földrajz szakára, jelenleg a mesterszak első évében járok. 2018 és 2020 között a TTK HÖK kommunikációs referense voltam, majd 2020-ban választottak meg az EHÖK kommunikációs alelnökévé, a 2021/22-es ciklusban Varga Réka csapatában továbbra is ezen a poszton szeretnék tevékenykedni. Kommunikációs alelnökként esszenciális feladatom, hogy az Önkormányzat közösségi médiafelületein folyamatosan tájékoztassam a hallgatókat az egyetem híreiről, az aktuális ösztöndíjainkról és pályázatainkról, külföldi lehetőségekről, illetve a HÖK közéleti eseményeiről. Véleményem szerint a belső és külső kommunikáció terén is van hova fejlődnie az Önkormányzatnak.
A belső kommunikációt illetően leginkább az EHÖK és a különböző egyetemi szervezetek közötti együttműködést szeretném szorosabbá és hatékonyabbá tenni. A hallgatók ezáltal korábban értesülhetnének az őket érintő nem EHÖK által kiírt pályázatokról, programokról és lehetőségekről, és hatékonyabbá válnának ezek a kampányok. A külső kommunikáció esetében egy olyan dolgot emelnék ki, amelyet már a tavalyi év során is terveztem, azonban a vírushelyzet nem adott lehetőséget ennek elindítására: ez pedig egy videóblog-sorozat, amely egy új platformot honosítana meg az EHÖK-ben, és ezáltal a korábbiaknál innovatívabb formában tudnánk kommunikálni a hallgatók felé.

Bérczes Luca

Tanulmányi alelnökjelölt
Bérczes Luca vagyok, az ELTE angol-francia osztatlan tanárszakos hallgatója. Jelenleg az ELTE HÖK tanárképzési referensi pozícióját töltöm be, Varga Réka csapatában pedig a tanulmányi alelnöki tisztségre pályázom. Programomban helyet fog kapni a EHÖK Tanulmányi Bizottsággal elképzelt közös munka. Szeretném, ha a karok közötti együttműködés, ismeretátadás erősödne tanulmányi fronton is. Fontosnak tartom, hogy időben és hatékonyan fel tudjuk ismerni és szükség szerint egyetemi megoldást tudjunk találni az intézményi- vagy rendszerszintű tanulmányi problémákra. Továbbá szeretném erősíteni a tanulmányi ügyek kommunikációját, hogy a munkánk minden hallgató számára világos és jobban átlátható legyen.

Horváth Tünde

Pályázatokért felelős alelnökjelölt
Horváth Tünde vagyok, harmadéves történelem-orosz osztatlan tanárszakos hallgató. Jelenleg a BTK HÖK Ellenőrző Bizottságának elnökeként tevékenykedem, Réka kabinetjében a pályázatokért felelős alelnöki pozíciót szeretném betölteni. Szeretném elérni, hogy a következő évben is innovatívabbak legyünk, új lehetőségeket teremtsünk összegyetemi szinten a hallgatók támogatására. Ilyen volt például az előző évben létrejött önkéntes tevékenységeket támogató ösztöndíj, amely egy igazán jó lehetőség arra, hogy a hallgatókat támogathassuk kiemelkedő tevékenységeik során a pandémia alatt is. A már meglévő pályázatok folyamatos finomhangolását, átvizsgálását is fontos szem előtt tartani, mert ezáltal tudunk egy olyan élhető rendszert kiépíteni, amellyel a hallgatókat jobban tudjuk segíteni.

Pap Zsófia

Külügyi alelnökjelölt
Pap Zsófia vagyok, a Gazdálkodástudományi Intézet harmadéves nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgatója. Már a kezdetektől fogva részese vagyok a Hallgatói Önkormányzat életének. Tagja voltam az újonnan megalakuló GTI HÖK küldöttgyűlésének, majd később az ELTE HÖK külügyi asszisztenseként dolgoztam, az utóbbi másfél évben pedig a GTI HÖK külügyi alelnökeként tevékenykedek. Az elmúlt évek során betekintést nyerhettem a külügy világába és számos projektben vettem részt. Ez idő alatt kialakult bennem egy kép az egyetemi külügy helyzetéről, és arról is, hogy mit tartok szükségesnek fejleszteni, újítani a hallgatók érdekeinek céljából. Legfőbb céljaim között szerepel a mobilitási programok népszerűsítése, a nemzetközi hallgatók közvetlen érdekképviselete, valamint az, hogy a hallgatói életben is megvalósuljon a nemzetköziesítés, és ezáltal egy nyitott befogadó légkör jöjjön létre a külföldi hallgatók számára is.

Blankó Miklós

Tudományos alelnökjelölt
Blankó Miklós vagyok, ötödéves magyar–történelem tanárszakos hallgató az ELTE BTK-n. Már gólyaként csatlakoztam az ELTE Online munkájához újságírói munkakörben, majd később rovatvezető, főszerkesztő-helyettes, végül másodéves koromban főszerkesztő lettem. Utolsó évemben örömmel szolgálnám az ELTE Hallgatói Önkormányzatát tudományos alelnökként. Több éve foglalkozom nyelvészettel és nyelvműveléssel, számos konferencián adtam elő, több tanulmányom jelent meg, és rendszeres szereplője vagyok a közmédia anyanyelvi műsorainak. Bízom abban, hogy érdekképviseleti tapasztalatomat és az ELTE tudományos életének ismeretét fel tudom majd használni a tudományos alelnöki szerepkörben. Legfőbb célom, hogy az egyetemi és kari tudományos ösztöndíjakat még népszerűbbé tegyük hallgatótársaink körében; és hogy az egyetemi sajtóban minél több hallgatói tudományos eredmény jelenjen meg.

Martzy Réka

ELTE Press főszerkesztő jelölt
Martzy Réka vagyok, ötödéves magyar nyelv és irodalom – történelem tanárszakos hallgató. Először az ELTE Online Kultúrarovat újságírója, majd a Közéletrovat vezetője lettem, most az ELTE Press főszerkesztői tisztségére pályázom. Célom, hogy az elkövetkezendő évben lehetőséget adjak az ELTE Press tagjainak szakmai fejlődésre, például nyitott workshopok keretein belül. Az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy az egyetemi élet nemcsak az egyetem kampuszain, hanem az online felületeken is megvalósulhat. Fontosnak tartom, hogy az ELTE Online ennek teret és hangot adjon például az Instagramon vagy a Facebookon. Ezenkívül, programom része, hogy az ELTE Online új arculattal jelenjen meg olyan egyéb médiafelületeken, ahol közvetlenebbül tudja összekapcsolni a hallgatókat az egyetemi élettel, illetve a kari lapokkal.

Albert Fanni

Esélyegyenlőségi referens jelölt
Albert Fanni vagyok, harmadéves szociológus hallgató a Társadalomtudományi Karon. Terveim szerint tanulmányaimat szeptembertől a humánökológia szakon folytatom. Másfél éve töltöm be a kari esélyegyenlőségi referens pozícióját, mely során megtapasztalhattam az esélyegyenlőség fontosságát, az ehhez szükséges feltételek megteremtésének nélkülözhetetlenségét. Hallgatói érdekképviseleti tevékenységemet az EHÖK Esélyegyenlőségi referens pozíciójában szeretném folytatni azt a célt kitűzve, hogy egy olyan nyitott közösséget hozzak létre a speciális igényű hallgatóknak, ahol segítséget kérhetnek egymástól, közös programokat szervezhetnek és megoszthatják tapasztalataikat. További célkitűzéseim között szerepel az adománygyűjtések kapcsán olyan állandó együttműködés megteremtése, ahol adott civil vagy állami szervezeteknek segíthetünk az esélyegyenlőség megerősítésében.

Fodor Árpád

Rendezvényekért felelős referens jelölt
A nevem Fodor Árpád, jelenleg elsőéves marketing mesterszakos hallgató vagyok a Gazdálkodástudományi Intézetben. Ebben a tanévben a sportreferens tisztséget töltöm be az ELTE HÖK kabinetjében. Következő évre a rendezvényekért relelős referensi pozícióra pályázom.
Rendezvények tekintetében nehéz időszak áll mögöttünk. Nehéz, de örömteli feladat lesz újra életet lehelni az egyetemi szintű rendezvényekbe. Célom egyrészt az, hogy a hallgatói igények érvényesítéséről gondoskodjak, másrészt pedig, hogy a szervezést gördülékenyen és hatékonyan valósítsam meg a szervezésben részt vevő szereplőkkel együttműködve. Szeretném segíteni, a gólyák egyetemi közösségi életbe való bevonódását, továbbá szeretném elérni azt is, hogy minőségi programokkal és eseményekkel térhessünk vissza az egyetemi rendezvényekhez három hibrid-/távoktatásban eltöltött szemeszter után.

Lőrincz Péter

Tanárképzési referens jelölt
Lőrincz Péter vagyok, ötödéves angol-fizika tanárszakos hallgató. Már hosszú évek óta részt veszek a hallgatói közéletben és az érdekképviseletben: voltam a TTK-n kari mentor, többször voltam mentor a HÖOK Mentorprogramban, illetve jelenleg második éve én vagyok a TTK HÖK tanárképzési szakterületi koordinátora. A következő évben az ELTE HÖK tanárképzési referensi pozícióját szeretném betölteni.
Célom, hogy a következő év során elkészülő új tanárképzés kidolgozásának során, a lehető legtöbb kérdésben hallathassuk a hangunkat, és egy olyan képzési rendszer, olyan tantervek álljanak össze, amelyek a hallgatók számára is a legoptimálisabbak. Ezen felül szeretném erősíteni a tanáris közösségtudatot a jelenlegi hallgatók között, hogy ne csak egy-egy karon vagy szakon belül érezzék magukénak a társaságot, hanem az egész egyetemen.

Nagy Cintia

Sportreferens jelölt
Nagy Cintia Laurának hívnak, és jelenleg a PPK másodéves sport- és rekreációszervezés szakos hallgatója vagyok, sportszervezés szakirányon.
Az első és a második féléves egyetemi szakmai gyakorlatomat volt szerencsém a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club-nál teljesíteni, ahol bepillantást nyertem egy nagy volumenű sportrendezvény kulisszatitkai mögé, amely sok tapasztalatot adott a jövőbeli éveimhez. Az ott mutatott érdeklődésem és teljesítményem alapján felkértek sportkoordinátornak, amit nagy örömmel el is fogadtam, így a 2020/2021-es tanévben ebben a pozícióban bontogathattam a szárnyaimat.
Augusztustól az EHÖK sportreferensi pozícióját szeretném betölteni. Munkám során folytatni kívánom elődöm programját és terveit, szeretnék jó kapcsolatot ápolni a BEAC-cal, illetve az ELTE további sportintézményeivel. Ezután a hosszú és nehéz időszak után minden erőmmel azon leszek, hogy újra felpezsdüljön a sportélet és minél több hallgató mozogjon. Továbbá szeretném a kari önkormányzatok sportreferenseit összetartani, ezzel elérve, hogy gördülékenyen menjen a közös munka.

Németh Tamás Zoltán

Informatikai referens jelölt
Németh Tamásnak hívnak, de sokan Bajuszként ismerhetnek. Jelenleg harmadéves vagyok az Informatikai Kar programozó informatikus alapképzésén. Tavaly augusztus óta töltöm be az EHÖK informatikai referens pozícióját, munkámat a következő tanévben is szeretném folytatni.
Az elmúlt közel egy évben az egyetemen bevezetésre került a Microsoft 365 szoftvercsomag. Bár az átállás nagy részét már a hátunk mögött tudhatjuk, a lehetőségeinket tovább bővíthetjük. A következő ciklusom egyik meghatározó pontja az EHÖK és a Részönkormányzatok informatikai fejlesztése, a távmunka megkönnyítése és a Microsoft 365 adta lehetőségek teljeskörű kiaknázása.
Folytatom a részönkormányzati irodák fejlesztését, az önkormányzatokkal való előzetes megbeszéléseket követően az ELTE hálózatba való csatlakoztatást.

Bajnay Márta

Elnöki referens jelölt
Bajnay Márta vagyok, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, harmadéves, tanulásban akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakos hallgatója. 2019 óta tölthetem be a Kari Kommunikációs Bizottság elnöki tisztségét, amiben azóta is a kihívást és a folyamatos fejlődést látom. Jelenleg is ebben a tisztségben képviselem a hallgatókat, valamint a kommunikációs asszisztensi feladatokat látom el az EHÖK-ben. Munkámat lelkiismeretesen és nagy odafigyeléssel végzem, mindig a maximumot szeretném kihozni az adott feladatból. Ezért is szeretnék pályázni az EHÖK elnöki referens pozíciójára.
Elsődleges célom, hogy team munkában, egymást segítve járulhassak hozzá ahhoz, hogy precíz, ám könnyen érthető és átlátható jegyzőkönyveket készítsek az ülésekről, továbbá szükség szerint segítsem az EHÖK adminisztrációját. Kitűzött célom továbbá, hogy tiszteletben tartsam másnak az idejét, időben elkészítem a jegyzőkönyveket, mások munkáját előrébb lendítve ezzel. Mindehhez egy olyan adminisztratív rendszert szeretnék kialakítani, mellyel nemcsak a saját munkámat követhetem nyomon, hanem a hallgatóknak és a kabinetnek is átláthatóságot tudok nyújtani. Továbbá fontos számomra, hogy tisztségemből fakadóan bárkinek segítséget nyújtsak a mindennapi ügyekben.

Leave a Reply