Kikből áll az ELTE HÖK?

A felsőoktatási szabályozás szerint az egyetemeken a hallgatói érdekképviselet céljából hallgatói önkormányzatok működnek. Az ELTE-n – egyetemünk struktúrájának megfelelően – kétszintű rendszer működik, amely az EHÖK-ből és a részönkormányzatokból áll.

Az EHÖK legfőbb szervezeti egységei a Küldöttgyűlés, az Elnökség és a Kabinet. A Küldöttgyűlés az egyetemi önkormányzat döntéshozó szerve, amely döntések alapján az Elnökség és a Kabinet, továbbá a részönkormányzati testületek ellátják érdekképviseleti tevékenységeiket.

Az EHÖK Küldöttgyűlés tagjait a részönkormányzatok küldöttgyűlései delegálják, így érvényesülnek a részönkormányzati választásokon leadott szavazataitok a részönkormányzati küldöttgyűlési képviselőkön keresztül.

Az EHÖK Elnökség tagjait az EHÖK elnöke és a részönkormányzatok elnökei alkotják, akiket részönkormányzatonként eltérő módon a helyi Küldöttgyűlések vagy pedig a hallgatók közvetlenül választják.

Az EHÖK Kabinet tagjai az érdekképviseleti munkának az összegyetemi találkozási pontjai, akiknek a személyében összefutnak a részönkormányzati munka során felmerülő ügyek és tapasztalatok. A visszajelzéseitek az EHÖK Kabinet tagjain keresztül jutnak el a meghatározó egyetemi testületekhez. Az EHÖK Kabinet munkáját az ELTE EHÖK elnöke fogja össze, vezeti és irányítja.

Ha további információkat szeretnél megtudni az EHÖK érdekképviseleti választásokról, olvasd el korábbi bejegyzéseinket a választás menetrendjéről, a választási folyamatról és az érdekképviselet lényegéről – a kiírást pedig ide kattintva találod meg.

Leave a Reply