Tanulmányi hírek

Választható informatika specializáció hallgatóknak

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre, egyéves informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.
Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2017 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.
A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2017. május 15-ig lehet a pályázatokat benyújtani az info@inf.elte.hu e-mail-címen.

Kiknek ajánljuk?

Ajánljuk mindenkinek, aki valamilyen témában kutatásokat folytat, szakdolgozatot, disszertációt, TDK pályázatot ír és nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. Meg fogsz lepődni, hogy az informatikai problémamegoldás hányféle területen alkalmazható a régészettől a jogon és a nyelvészeten át a társadalomtudományokig, nem is beszélve a sok adattal, mérési eredménnyel dolgozó természettudósokról. A specializáció fejleszti a kreatív probléma-megoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének, értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes meg-oldási tervek készítésére és elemzésére. Megtanulják tudományterületük objektumait adatokkal le-írni, ezeket tipizálni, strukturálni, adatokból információt kinyerni. Meg-ismerik a számítógépes világ hardver és szoftver eszközeit, ezek hatékony felhasználási módjait a gyakorlatban. Képesek lesznek egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.
Végezetül ajánljuk a specializációt azoknak is, akik egyszerűen csak kíváncsiak és úgy gondolják, jó szórakozás lenne saját mobil applikációt fejleszteni, vagy honlapot készíteni profi módon.

A pályázati anyag tartalma:

  • motivációs levél;
  • a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditekről;
  •  hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
  • kredittúlfutási igazolás az alapkarról.

Részletes információk

Leave a Reply