Elnöki és tisztségviselői pályázatok: Murai László és csapata

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata 2017. június 16-án 17 órakor tartja idei Alakuló és tisztújító küldöttgyűlését melyen megválasztásra kerülnek a 2017/18-as tanév tisztségviselői.

A leadási határidőig egyetlen érvényes pályázt érkezett be Murai Lászlótól és csapatától, melyet IDE kattintva tölthettek le.


A tisztújító küldöttgyűlés ideje: 2017. június 16. (péntek) 17.00 

A tisztújító küldöttgyűlés helye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. ELTE Bölcsészettudományi Kar kari tanácsterem


A tisztégviselőjelöltek bemutatkozásai:

Murai Lackó – elnök

1992 . május 22-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat az Ajtósi Dürer sor legcsodálatosabb intézményében, a Szent István Gimnáziumban végeztem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakára 2012-ben, informatikus könyvtáros szakára 2015-ben nyertem felvételt. Érdekképviselettel 2013 tavaszától foglalkozom, hallgatótársaim ekkor választották meg először szakos hallgatói érdekképviselőnek. 2014 márciusától 2015 májusáig vezettem a Történeti Intézeti Képviseletet. Ez volt az egyik legizgalmasabb időszak az életemben, hiszen itt kóstoltam bele először abba, hogy milyen szépségeket – és nehézségeket – hordoz magával a hallgatói érdekképviseleti lét. Az Intézeti Képviselet elnöki tisztségének tapasztalatai tettek magabiztossá mind érdekképviseleti, mind közösségszervezési feladatok elvégzésében, koordinálásában. Az ELTE BTK HÖK szakterületi munkájából 2013 novemberétől a Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottság rendezvényekért felelős referenseként, majd 2015 februárjától a bizottság elnökeként vettem ki a részem. 2015 májusától a hallgatók és a Küldöttgyűlés jóvoltából két egymás követő ciklusban is én töltöttem be az ELTE BTK HÖK elnöki tisztségét, melyet 2017 májusában Horváth Mihály vett át tőlem. Hallgatói érdekképviselőnek lenni 2017-ben nem túl hálás feladat. Joggal merülhet fel bárkiben, hogy mi motiválhatja azokat az embereket, akik időről időre megmérettetik magukat a különböző hallgatói önkormányzati tisztségekért, az összes negatív felhang ellenére. Én is azok közé az érdekképviselők közé tartozom, akik – racionális keretek között – addig szeretnének a hallgatók és az egyetem hasznára lenni, amíg jobbító szándékú lendületük és erejük tart. Úgy érzem, hogy az ELTE gépezetében eltöltött éveimnek köszönhetően felhalmozódott tapasztalatom, meglátásaim és rutinom hasznosak lehetnek egy ilyen változásokkal teli esztendőben az ELTE Hallgatói Önkormányzatának élén.

B. Takáts Réka – elnökhelyettes

Sziasztok, Boronkay Takáts Réka vagyok, jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Karának végzős szociológia alapszakos hallgatója. Mesterképzésemet szintén a TáTK-n szeretném folytatni szociálpolitika szakon.  Első személyes találkozásom a Hallgatói Önkormányzattal 2014 szeptemberében történt, amikor a TáTK-n elnöki megbízott lettem. Egy év múlva a küldöttgyűlés a Kommunikációs Bizottság elnökének választott, majd 2016 áprilisában a hallgatók közbenjárásával és segítségével részönkormányzati elnök lettem. Jelenleg is ezt a tisztséget töltöm be. Az idei EHÖK választásokon elnökhelyettesi helyre pályázom. Úgy gondolom, hogy annak a személynek, aki ezt a tisztséget tölti be a legfőbb feladata a csapat minél megfelelőbb működésének biztosítása, az elnök és a kabinettagok munkájának támogatása, segítése. Mindezen kívül a pályázatomban olvashatjátok a konkrét terveket, célokat amiket szeretnék megvalósítani az elkövetkezendő évben.
Az elmúlt 3,5 év tapasztalatai, negatív, pozitív történései megalapozták azt a  döntésemet, hogy idén magabiztosan és motiváltan pályázzak a fentebb említett tisztségre.

Badinszky Áron- tanulmányi alelnök

Badinszky Áron, harmadéves jogászhallgató vagyok. Az egyetemet megelőzően mindig én voltam az a gyerek az osztályban, akit a többiek a tanáriba küldtek, ha el kellett intézni valamit vagy elnapolni egy dolgozatot. Az általános iskola felső tagozatától kezdve a gimnázium végéig folyamatosan a diákönkormányzatokban tevékenykedtem.

Az ELTE-n másodév elején csatlakoztam a HÖK-höz, és vettem ki részemet az Oktatási Bizottság munkájából, majd a Választási Bizottság tagja lettem. A harmadév során aktívan kapcsolódtam be az ÁJK HÖK életébe, és amikor a Választási Bizottságban nem akadt feladat, találtam magamnak máshol.

Alapvetően céltudatos, a végsőkig küzdő embernek tartom magam, aki mindent megtesz azért, hogy kiváló munkát végezzen az eredmények érdekében. Amennyiben arra kerül a sor, hajlandó vagyok elmenni a falig, nem hiszem, hogy létezne olyan probléma, amit ne lehetne valamilyen módon megoldani, vagy legalább megpróbálni egy kicsit változtatni a kedvezőtlen helyzeten. Nagyon fontos számomra annak a közösségnek a jóléte, melynek én is tagja vagyok, így munkámmal szeretném a lehető legjobb helyzetet megteremteni mindenki számára azért, hogy az Egyetem folytatott tanulmányainkat minél gördülékenyebben, felesleges hajtépés nélkül teljesíthessük.

Czinege András – gazdasági alelnök

Czinege András vagyok, a BTK történelem szakos örökmozgója. 2013 óta tevékenykedem a Hallgatói Önkormányzatban, először szakos érdekképviselőként, majd a Történeti Intézeti Képviselet elnökeként. Ezzel párhuzamosan rendezvényes referens, majd a Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottság elnöke is voltam, amellyel együtt az alelnöki feladatokat is elláttam. A gazdasági alelnöki pozícióra pályázom, ugyanis szeretném magam másban is kipróbálni. A rendezvények gazdasági hátterére eddig is ráláttam, így már két éves tapasztalattal tudok belevágni a pénzügyek koordinálásába.

 

 

 

Traumberger Zsófi – kommunikációs alelnök

Sziasztok! Traumberger Zsófi vagyok, tanító szakos hallgató és az ELTE HÖK Kommunikációs alelnöki pozíciójára pályázok. 2013 óta vagyok a Hallgatói Önkormányzat tagja, az utóbbi két évemet az ELTE TÓK HÖK elnökeként töltöttem el. Úgy gondolom, hogy ez a több éves tapasztalat elég széles rálátással és ambícióval toldotta meg a jelenlegi lelkesedésem, hogy ezt a pozíciót méltóképpen betöltsem és elérjem a kitűzött céljaimat.

 

 

 

 

Dunka Saci – külügyi alelnök

Dunka Sarolta Noéminek hívnak, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2014 őszén kezdtem meg a tanulmányaimat és jelenleg harmadéves joghallgató vagyok. A Hallgatói Önkormányzat munkájába 2015 tavaszán kapcsolódtam be és immáron két és fél éve foglalkozom a külügyi szakterülettel, az elmúlt tíz hónap alatt betöltve az ELTE Hallgatói Önkormányzat külügyi alelnöki tisztségét. A 2016 nyarán megkezdett munkámat az elkövetkezendő ciklus folyamán négy területre koncentrálva szeretném folytatni: érdekképviselet, mobiltás, támogatás és kapcsolatépítés.

A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata a hallgatói érdekek képviselete, amely a külügyi szakterület vonatkozásában kiemelkedő koordinációs stratégiát igénylő, differenciált feladategyüttesként jelentkezik. Az érdekképviseleti feladatok megvalósulása mellett a mobilitás kedv növelését célzó rendezvényi struktúra átalakítása szintén aktuálissá vált, valamint a Hallgatói Önkormányzat részéről nyújtott támogatási rendszer felülvizsgálata is esedékes. Végezetül a fejlődés jegyében a kapcsolatépítésre és támogatásra koncentrálva olyan külügyi és külhoni lehetőségek felé is nyitnunk kell, amelyek az elmúlt időszakban méltánytalanul háttérbe szorultak, azonban a hallgatói fejlődésnek és az Egyetem, valamint a Hallgatói Önkormányzat reputációjának megőrzésének elengedhetetlen feltételei.

Eszterhai Marci – szociális alelnök

A hallgatói érdekképviseleti tevékenységemet 2016 tavaszán kezdtem meg, mint közéleti referens. Két hónapja a Magyar Intézetek Képviseletében elnöki pozíciót töltök be. Az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottságának tagja nem voltam, viszont folyamatos munkakapcsolatban álltam és jelenleg is állok a bizottsággal. Közreműködtem jótékonysági gyűjtések szervezésében, lebonyolításában. Az ELTE BTK HÖK Szociális Bizottságának egyik fő programja az elmúlt egy évben, az általános teendők mellett prügyi kisdiákok segítése volt. Jótékonysági gyűjtést, majd olyan programokat próbáltunk számukra szervezni, amelyeket kamatoztatni tudnak az életben. Jelenleg a tanáris hallgatók számára kötelező közösségi gyakorlat utolsó simításait végezzük. A szervezés mellett az adminisztrációs tevékenységek is közel állnak hozzám, ezek a feladatok kellő precizitást és pontosságot kívánnak. Pedagógusjelöltként fontosnak tartom a hátrányos helyzetben élők minőségi segítését és az erre vonatkozó érzékenységet. Úgy gondolom, hogy az eredményesség és hatékonyság kulcsa ezen a területen is a folyamatos tanulás és megfelelő rendszerszemlélet.

Bartók Bálint – tudományos alelnök

Sziasztok Bartók Bálint vagyok, 2012 őszén kezdtem meg tanulmányaimat a BTK-n  filozófia szakos szabad bölcsészként, vallástudomány minorral. 2016-ban sikeresen abszolváltam. Jelenleg a filozófia mesterszak első évét teljesítem.

A Filozófia SzHÉK-ben kezdtem el érdekképviselői munkámat, majd a Szociális bizottságban dolgoztam Esélyegyenlőségi referensként, először a karon, majd az EHÖK-ben. Idén Tudományos alelnökként szeretném megmérettetni magam.

Azt tapasztalom, hogy a tudományos életben való részvételt a hallgatók egy szűk elit kiváltságának érzik, nem látnak valódi lehetőséget a részvételre. Ezért első számú célom az lesz, hogy a kutatási és publikálási lehetőségeket a hallgatók szélesebb körében megismertessem és elérhetővé tegyem. Emellett szeretnék egy olyan felületet létrehozni, ahol az információ és a tudásanyag rendszerezetten és naprakészen lesz elérhető. Ezen a felületen a pályázati határidők és Tudományos Diákkörök információi mellett az ELTE különböző karain szervezett konferenciák előadásainak élő közvetítése is lehetségessé válik.

Egervári György – szombathelyi ügyekért felelős alelnök

Sziasztok!
Egervári György vagyok az ELTE TTK történelem – földrajz osztatlan tanár szakos hallgatója, az új Campuson a Savaria Egyetemi Központban. Tanulmányaimat 2015-ben kezdtem meg osztatlan tanárszakon. Előtte már 3 évig hallgattam földrajzot BSc képzésben. Jelenleg 3. évemet kezdem meg a hallgatói érdekképviseletben, amit próbálok a legjobb tudásom és belátásom szerint csinálni. Az ELTE-hez történő csatlakozás óta Szombathelyen a Hallgatói Önkormányzat szombathelyi ügyekért felelős alelnökeként irányítom a Campus hallgatói életét.Remélem a következő év is sikeres lesz, és számos programot sikerült megvalósítanunk az ELTE SEK hallgatói számára.

 

Neszvecskó Anna – ELTE Press főszerkesztő

Sziasztok! Neszvecskó Anna vagyok tanító szakos hallgató, és az ELTE Online főszerkesztői pozíciójának betöltésére pályázok. Egy évig voltam főszerkesztője, tördelőszerkesztője, és lelke az ELTE TÓK kari lapnak. Amit most megígérek, hogy többet semmit sem fogok megígérni. Van sok álmom az életben. Hogy mindet megvalósítom-e? Nem tudom. Nem biztos. Viszont számomra, ha egy álom cél lesz, akkor azt, ha törik- ha szakad megvalósítom. Jelenleg pedig a pályázatomban megfogalmazott dolgok elérése a célom.

 

 

 

 

 

Kanti Eszter – tanárképzési referens

Kanti Eszter vagyok, másodéves biológia-kémia tanárszakos hallgató. Eddig a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatában vettem ki aktívan a részem a hallgatói közéletből, korábban tanárképzési szakterületi koordinátorként tevékenykedtem, jelenleg pedig szakos képviselő vagyok. Eddigi tevékenységem során is számos olyan problémával találkoztam, ami nem csak egy-egy kar hallgatóit, hanem valamennyi tanárszakos hallgatót érintett. Bár sok fontos ráncfelvarráson már túl vagyunk, azonban még mindig akad hibája ennek a sokszor még kiforratlannak látszó rendszernek, amelyet orvosolni kell. Feltett szándékom, hogy ennek a folyamatnak legfőbb katalizátora legyek.

 

 

Farkas Fanni – esélyegyenlőségi referens

Sziasztok, Farkas Fanni vagyok, másodéves szociális munka alapszakos hallgató a Társadalomtudományi Karon. Mindig is érdekelt a közéleti tevékenység és az érdekképviselet, ezért nagyon közelinek érzem magamhoz az esélyegyenlőséget. Tanulmányaimból következtetve nagyon emberközpontúnak, segítőkésznek, társaságkedvelőnek és nem utolsó sorban toleránsnak tartom magam, ami ebben a szakmában és a mai világban szinte elengedhetetlen. Gyermekkorom óta emberekkel szeretnék foglalkozni és mára már kirajzolódott bennem, hogy specifikusan a hátrányos helyzetűekkel, a fogyatékkal élőkkel és azokkal, akik nemi identitásuk, szexuális irányultságuk miatt megkülönböztetve, elítélve élnek a munkahelyen, iskolai környezetben vagy akár a mindennapjaikban. Fontosnak tartom, hogy egyetemünkön az esélyegyenlőség még jobban ki tudjon bontakozni. Jövőbeli terveim közé tartozik az akadálymentesítési program megvalósítása. Egy négy előadásból álló programsorozat, amelyben két előadás az LMBTQ közösségről, egy a magyarországi cigánykérdésről és egy a fogyatékkal élőkről fog szólni, de nem csak a témában érintetteknek, hanem mindenkinek. A rengeteg embert megmozgató gyűjtések, önkéntes napok és jótékonysági rendezvények népszerűségét szeretném továbbra is fenntartani, ugyanilyen események megrendezése által. Remélem, hogy a jövőbeli terveim megvalósítása után a hallgatók toleránsabbak, elfogadóbbak lesznek mind magukkal mind szaktársaikkal szemben. Ha megválasztanak, elszánt leszek, hogy minden általam felvázolt terv megvalósuljon. Elhivatottnak és kitartónak tartom magam, ahhoz, hogy mindent megtegyek az előrelépés felé, igyekezni fogok, hogy olyan egymásra bármikor számítható, célorientált és közösen gondolkodó csapatot hozzak létre, ami csoportos munkával bármit meg tudjon valósítani, ugyanis úgy gondolom, hogy ezekre a problémákra csak együtt tudunk megfelelő választ adni. A részletes programtervemet a pályázatomban olvashatjátok.

Kovács Viki – elnöki referens

Kovács Viki vagyok, 2015 szeptembere óta az ELTE BTK kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgatója. A Hallgatói Önkormányzattal először első félévem során ismerkedtem meg, hivatalosan csak 2016 tavaszán lettem megválasztva szakos hallgatói érdekképviselőnek. Mindig elsődleges célomnak tartottam, hogy képességeimhez mérten segítsem az embereket, ezért gondoltam úgy, hogy megérdemelt helyem van a Hallgatói Önkormányzat szorgos csapatában. December óta a Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottságot erősítem online felületekért felelős bizottsági tagként, minek köszönhetően elnyertem a kari Hallgatói Önkormányzat honlapjának és Facebook oldalának kezelését, emellett a Bölcsész Hírlevél is általam kerül szerkesztésre és kiküldésre.  Mindezeken felül büszkén mondhatom el magamról, hogy több kari rendezvény lebonyolításában is igyekeztem kivenni a részem, mint például a 2017-es Bölcsész Napok. Úgy gondolom, lelkiismeretes és lelkes munkavégzésem által remekül megállnám a helyem az ELTE EHÖK elnöki referensi pozíciójának betöltését követően.

Vitovszki Marci – informatikai referens

1995. december 14-én születtem Gyöngyösön. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban Szűcsiben végeztem ahová kevesebb mint 100 diák járt. Ezután felvételt nyertem az egri Neumann János Középiskola és Kollégiumba, ahol emeltszinten tanultam Informatikát, Matematikát és Fizikát. Sok országos versenyen értem el helyezést csapatban és egyéni kategóriában is. Ezt követően 2015-ben felvételt nyertem a Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Informatikai karjára, mint Programtervező informatikus hallgató, ugyanekkor költöztem be a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumba(KCSSK) is. Szeptembertől kezdődik meg 8. életévem, mint kollégista. A kollégiumban 2016 január óta tagja vagyok a Hálózat felesztő csapatnak, mint Hálózati Adminisztrátor és a lakókat érintő hálózati szolgáltatás meghibásodásának elhárításával foglalkozom. 2016. szeptembere óta
tagja vagyok a KCSSK Kollégiumi Diák Bizottságának és Kollégiumi informatikai referens pozíciót töltök be. 2017. február óta Redszermérnök gyakornok ként dolgozok a T-Systems Magyarország-nál.

Berta Andris – rendezvényekért felelős referens

Sziasztok! Berta Andris vagyok, most végzem a második évemet történelem BA szakon.
A Bölcsészkar Hallgatói Önkormányzatába 2016 tavaszán kerültem be, ám előtte az utánpótlásképzésben már megismerkedtem a HÖK működésének fontos állomásaival. Első évemben tanulmányi referensként tevékenykedtem, 2017 tavaszától a Történeti Intézeti Képviselet elnöki pozícióját töltöm be. Rendezvényszervezés terén az elmúlt egy év alatt közéleti és tudományos programok szervezésében is igyekeztem oroszlánrészt vállalni. Példának okáért a 2016-17-es szemeszterben részt vettem egy hat szakot érintő, nagy népszerűségnek örvendő karácsonyi rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Az idei Bölcsész Napokon, a Reformáció 500 néven futó interdiszciplináris konferencia megszervezése, lebonyolítása szintén feladataim közé tartozott. Legfőbb motivációmként szorgalmaznám a karokon átívelő rendezvénysorozatok meghonosítását, széles körűvé tételét. Ezekkel a karokat összefogó rendezvényekkel –véleményem-és reményem szerint– nem csak kari, hanem valódi össz ELTE-s identitást tudnánk adni a hallgatóknak, hogy büszkén mondhassák magukról: ,,Igen, én is ELTE-s vagyok!”

 

 

Leave a Reply