Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj olyan teljesítményalapú ösztöndíj, melyben az intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb a legjobban teljesítő, vagyis legmagasabb átlagot elérő 50%-a részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj egy félévre elnyerhető, havonta folyósított ösztöndíj. Az ösztöndíj mértékét mindig az utolsó aktív félév tanulmányi átlaga határozza meg, amennyiben azt állami (rész)ösztöndíjas képzésben töltötte a hallgató. Az ösztöndíj pontos kiszámítása karonként eltérő, a kari Tanulmányi Hivatalok végzik ennek számolását. A tanulmányi ösztöndíjra nem kell külön pályázatot benyújtani, a hallgató az adott félévre történő regisztrációja útján pályázik.